言語

ショッピングカート

カートは空です...【ここから本文】

新着図書

Loghat-nâmeh (Encyclopedic dictionary). 14 vols. + Moqaddameh

Loghat-nâmeh (Encyclopedic dictionary). 14 vols. + Moqaddameh
 • Dehkhodâ, 'Alî Akbar
 • Daneshgah-e Tehran
 • 15 vols.
 • 1372-73(1993-94)
 • Persian language -- Dictionaries لغت ‌نامه تأليف على أكبر دهخدا Lughatnāmah ʻAlī Akbar Dihkhudā 古書

48,288円

カートに入れる

Farhang-e Joghrafeya'i-ye Iran. vols. 1-10 + v. 11 (index)

Farhang-e Joghrafeya'i-ye Iran. vols. 1-10 + v. 11 (index)
 • Sazman-e Joghrafeyâyî-ye Keshvar
 • 11 vols. 古書
 • repr. of the 1949-1954 ed.
 • Iran -- Gazetteers فرهنگ جغرافيايى ايران Farhang-i jughrāfiyāʼī Īrān Reprint of the 1949-1954 ed. published by Dāyirah-i Jughrāfiyāʼī-i Sitād-i Artish, Teheran

21,461円

カートに入れる

Iran dar Jang-e Bozorg, 1914-1918.

Iran dar Jang-e Bozorg, 1914-1918.
 • Sepehr, Movarrekh al-Daureh
 • Bank-e Melli-ye Iran
 • 517p photos. maps
 • 1336(1957)
 • World War, 1914-1918 -- Iran -- History ايران در جنگ بزرگ، 1914-1918 مورخ الدوله سپهر Īrān dar Jang-i Buzurg, 1914-1918 Muvarrikh al-Dawlah Sipihr [Iran in the Great War, 1914-1918]

13,612円

カートに入れる

Saints and Their Pilgrims in Iran and Neighbouring Countries. (The Anthropology of Persianate Societies, 1)

Saints and Their Pilgrims in Iran and Neighbouring Countries.
 • Khosronejad, Pedram (ed.)
 • Sean Kingston Publishing
 • xiv,169p
 • 2012
 • Muslim saints -- Pilgrims and pilgrimages The importance and ramifications of saints, sainthood and pilgrimage in contemporary Iran and neighbouring countries are great, yet the academic conceptualizations of them and their entailments are sorely lacking. This book places the saints and their pilgrims in sharper focus, and offers important correctives to all-too-common Western misunderstandings, the foremost of which is the erroneous portrayal of Islam as primarily a body of legal doctrine and corresponding practice, and the associated principle that we can 'know' Islam if we 'know' Islamic law.

8,793円

カートに入れる

Farhang-e Farsi, yek'jeldi.

Farhang-e Farsi, yek'jeldi.
 • Mo'in, Mohammad
 • Sorayesh
 • 1239p ills. 古書
 • 2001
 • Persian language -- Dictionaries فرهنگ فارسى محمد معين Farhang-i Fārsī-i yakʹjildī-i Duktur Muʻīn [Persian Dictionary, One volume]

2,145円

カートに入れる

Farhang-e Ruz-e Sokhan.

Farhang-e Ruz-e Sokhan.
 • Anvari, Hasan
 • Sokhan
 • 1376p ills.
 • 1383
 • Persian language -- Dictionaries فرهنگ روز سخن حسن انورى Farhang-i rūz-i Sukhan bih sarparastī-i Ḥasan Anvarī

3,756円

カートに入れる

Turk-Iran Iliskileri.

Turk-Iran Iliskileri.
 • Saray, Mehmet
 • Atatürk Araştırma Merkezi
 • viii,352p
 • 2006
 • Turkey -- Foreign relations -- Iran Türk-İran İlişkileri/ Mehmet Saray A- TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI B- İSLÂMİ FARKLILIKLARIN TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİNE TESİRİ C- OSMANLI DÖNEMİ TÜRK-ÎRAN İLİŞKİLERİ D- CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİ E- SONUÇ F- KRONOLOJİ G- BİBLİYOGRAFYA H- EKLER

466円

カートに入れる

Nasreddin Hoca ve 1616 Fikrasi

Nasreddin Hoca ve 1616 Fikrasi
 • Duman, Mustafa
 • Everest
 • 740p
 • 2018
 • Nasreddin, Hoca, active 13th century -- Turkish wit and humor Nasreddin Hoca ve 1616 fıkrası/ Mustafa Duman [Naseddin Hodja and His 1616 Jokes (corpus)] Nasreddin Hoca 15. yüzyıldan itibaren yazılı kaynaklara geçmiş bir ulu kişi… Nükteye, latifeye düşkün insanımızın çağdan çağa, dönemden döneme değişse de çok farklı kaynaklardan beslenmiş büyük bir “Nasreddin Hoca Fıkraları Külliyatı” oluşturduğu, bu külliyatı küçük bir kartopu gibi eskilerden bugünlere yuvarlaya yuvarlaya büyüttüğü, bir çığ haline getirip geliştirmeye, beslemeye devam ettiği de bir gerçek. Dr. Mustafa Duman’ın uzun yıllar sürdürdüğü çalışmalar sonucunda hazırladığı Nasreddin Hoca ve 1616 Fıkrası adlı bu kaynak kitapta, Nasreddin Hoca hakkında en yeni bilgiler, yeni tespitler, kaynakları ve çeşitlemeleriyle 40 halktan ve 40 dilden derlenmiş, ona bağlı olarak anlatılan 1616 fıkra yer alıyor.

3,357円

カートに入れる

Bugunku Turkili Turkistan ve Yakin Tarihi.

Bugunku Turkili Turkistan ve Yakin Tarihi.
 • Togan, Zeki Velidi (1890-1970)
 • Enderun Kitabevi
 • 696p 古書
 • 1981 repr.
 • Central Asia -- Turkistan -- History Bugünkü Türkili (Türkistan) ve yakın tarihi/ A. Zeki Velidi Togan

756円

カートに入れる

Turkestan Down to the Mongol Invasion.

Turkestan Down to the Mongol Invasion.
 • Barthold, W.
 • Gibb Memorial Trust
 • 573p map, 古書
 • 1977 repr.
 • Central Asia -- Mongols -- History 3rd ed., with additional chapter, hitherto unpublished in English, translated [from the Russian] by Mrs. T. Minorsky and edited by C.E. Bosworth, and with furthur addenda and corrigenda by C.E. Bosworth

972円

カートに入れる

The Journal of Zak'aria of Agulis (Zak'aria Agulets'u Orangrut'iwne). (Armenian Studies Series, 4)

The Journal of Zak'aria of Agulis (Zak'aria Agulets'u Orangrut'iwne).
 • Bournoutian, George A. (tr. with comm.)
 • Mazda Publishers
 • 242p. maps
 • 2003
 • Armenia -- HIstory 1647-1691 -- Sources The journal of Zak'aria of Agulis = Zak'aria Agulets'u ōragrut'iwnê/ Zak'aria, Agowlec'i; Annotated translation with commentary by George A Bournoutian Zak‘aria (1630-ca.1691) was a native of Agulis (present-day Akulis) in Nakhichevan and a merchant who traveled widely in the Ottoman and Persian empires. He also made one trip to Europe and traveled in Italy, Austria, Germany, and Holland. His diary is in dialectical Eastern Armenian, with many Persian and Turkish words.

4,011円

カートに入れる

Vakfiye: inceleme - metin - dizin - tipkibasim.

Vakfiye: inceleme - metin - dizin - tipkibasim.
 • Ali Sir Nevayi/ Vahit Turk
 • Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
 • v,171p facs.
 • 2015
 • Waqf -- Early works to 1800 -- Chagatai language Vakfiye : inceleme - metin - dizin - tıpkıbasım/ Ali Şir Nevâyî ; Vahit Türk Türk edebiyatının ve ilim hayatının önemli şairlerinden Ali Şir Nevâyî’nin Vakfiye eseri, şairin vakıf senedi metnini içermektedir. Filolojik açıdan değerlendirilen metin Türk tarihi ile ilgili olduğu kadar Türk Kültür tarihi ve edebiyatı ile ilgilenen araştırmacılara ve okuyuculara da hitap etmektedir. In Turkish and Chagatay in Arabic script (in facsimile)

2,165円

カートに入れる

Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920): Osmanli Arsiv Belgeleri.

Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920): Osmanli Arsiv Belgeleri.
 • Teas Press
 • xx,707p
 • 2018
 • Azerbaijan -- Relations -- Turkey -- history -- Sources Azerbaycan Cumhuriyeti, 1918-1920: Osmanlı Arşiv Belgeleri Birinci Dünya Savaşı'nın son döneminde meydana gelen ihtilaller ile Çarlık düzeninin çöküşe geçmesi üzerine, Rusya esaretinde bulunan milletlere millî istiklâl şansı doğdu. Böylesine kritik dönemde bağımsız bir devlet, Şark'ın ilk cumhuriyeti olarak dünya siyasetine katılan Azerbaycan Cumhuriyeti, kısa sürede kurumsal yapı ve askerî teşkilatını ikmal etti, iç ve dış politikalarda önemli adımlar attı. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için ise kardeş Türkiye'nin siyaset geleneği, devletçilik tecrübesi ve askerî desteğinden yararlanıldı. Dolayısıyla Azerbaycan tarihinin yüz sene öncesini mercek altına alan çağdaş araştırmacı için Türk arşivlerinin özel önemi ve yeri vardır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen belgeler, elinizdeki kitabın ana metnini oluşturmaktadır. Alanında uzman bilim adamları tarafından titizlikle neşre hazırlanan ve analitik tasnife tabi tutulan bu belgelerde, çağdaş Azerbaycan'ın yüz sene öncesi tarihi ve çevre ülkelerle ilişkileri hususunda çok sayıda problemli meseleye ışık tutan birinci elden bilgi ve kayıtlar mevcuttur. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100 yıl dönümü anısına yayımlanan bu eser, hem alan araştırmacıları hem de tarihe meraklı çağdaş okurlar açısından başvurulması gereken ana kaynak niteliği taşımaktadır.

2,016円

カートに入れる

Osmanli Hukukunda Fetva. (Osmanlilarda Hukuk ve Toplum, 9)

Osmanli Hukukunda Fetva.
 • Kaya, Suleyman, Yunus Ugur & Mustafa Demiray (ed.)
 • Klasik
 • 560p
 • 2018
 • Fatwas -- Islamic law -- Turkey Osmanlı hukukunda fetva/ editörler Süleyman Kaya, Yunus Uğur, Mustafa Demiray Uriel Heyd: “Fetva Müessesesinin Bazı Tezahürleri (III Levha ile Birlikte)” Norman Calder: “İbn Âbidîn'in Ukûdü resmi'l-müftî Adlı Risalesi” Süleyman Kaya: “Vekâlet Akdine Dair Bir Tartışma Bağlamında Osmanlı Döneminde Fetvanın Müftâ-Bih Hâle Geliş Süreci” M. Macit Kenanoğlu: “Osmanlı Devleti'nde Kanun-Fetva İlişkisi ve Örfî Fetva Kavramı” Mehmet İpşirli: “Osmanlı Fetvaları Üzerine Değerlendirmeler ve Bazı Örnekler” Emine Arslan: “Osmanlı Dönemi Nukûllü Fetva Mecmuaları ve Özellikleri” Fethi Gedikli: “Osmanlı Mahkemesinde Fetva Kullanımı ve Fetva-Kaza İlişkisi” Nâsi Aslan: “İslâm-Osmanlı Hukukunun Oluşumunda Fetva ve Kaza Münasebeti” Haim Gerber: “Hukuk Sisteminde Fetva” M. Macit Kenanoğlu: “Responsanın (Yahudi Fetvaları) Osmanlı Hukukundaki Yeri” Ali Himmet Berki: “Osmanlı Türklerinde Yüksek İfta Makamı” Hülya Canbakal: “Birkaç Fetva Bir Soru: Bir Hukuk Haritasına Doğru” Abdullah Ceyhan: “Osmanlı Devri Müderris, Kadı ve Fetva Eminlerinden Gedizli Hafız Mehmed Efendi” Şükrü Özen: “Osmanlı Dönemi Fetva Literatürünün Dönem, Coğrafya ve Mezhep Farklılıkları Açısından Mukayesesi” Seda Örsten Esirgen: “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Fetva Mecmuaları” Süleyman Kaya: “Osmanlı Fetvası Üzerine” İsmail Cebeci: “İngilizce Literatürde Osmanlı Dönemi Fetva Çalışmaları” Muharrem Kılıç: “Osmanlı Fetva Literatüründe Gayrimüslimlere Tanınan Din ve İbadet Özgürlüğü: Fetâvâ-yı Ali Efendi Örneklemi” Wael B. Hallaq: “Bir Osmanlı Reform Öncüsü: Örf ve Hukuki Değişim Üzerine İbn Âbidîn” Süleyman Kaya: “Osmanlı Örneğinde Fetvada Süreklilik ve Değişim”

2,970円

カートに入れる

Peasants, Dervishes and Traders in the Ottoman Empire. (Variorum Reprint CS230)

Peasants, Dervishes and Traders in the Ottoman Empire.
 • Faroqhi, Suraiya
 • Variorum Reprints
 • 344p 古書
 • 1986
 • Ottoman Empire -- Social conditions -- ca 1500-ca 1700 Articles reprinted from various publications; one article in German I Agricultural Activities in a Bektashi Center: the Tekke of Kizil Deli. II Seyyid Gazi Revisited: the foundation as seen through 16th and 17th century documents. III A Map of Anatolia Friday Mosques (1520-1535). IV Population Rise and Fall in Anatolia, 1550-1620. V The Early History of the Balkan Fairs. VI Alum Production and Alum Trade in the Ottoman Empire (about 1560-1830). VII 17th Century Periodic Markets in Various Anatolian Sancaks: Icel, Hamid, Karahisar^i Sahib, Kutahya, Aydin and Mentese. VIII The Development of the Anatolian Urban Network during the 16th Century, with Leila Erder IX Die Osmanische Handelspolitik des fruhen 17. Jahrhunderts zwischen Dubrovnik und Venedig. X Camels, Wagons, and the Ottoman State in the 16th and 17th Centuries. XI The Peasants of Saideli in the Late 16th Century. XII Textile Production in Rumeli and the Arab Provinces: geographical distribution and internal trade (1560-1650).

5,400円

カートに入れる

Late Ottoman Educational System in the Balkans in the Light of the Ijazahs.

Late Ottoman Educational System in the Balkans in the Light of the Ijazahs.
 • Idriz, Mesut
 • Libra
 • 119p facs.
 • 2017
 • Ijāzah -- Schools -- Educational system -- Ottoman empire The study of ijāzah tradition, its history and its impact is somehow neglected by both Muslim and non-Muslim researchers and scholars alike. This significantly unique tradition of the Muslim educational system has a long history as it emerged and developed parallel to Islamic education itself, and was in practice for more than a millennium./small>

3,771円

カートに入れる

Diplomasi ve Dis Politika Arastirmalarinda Arsivlerin Rolu: The role of archives in the studies of diplomacy and foreign policy (international symposium), 7-9 Nisan/April 2016, Istanbul.

Diplomasi ve Dis Politika Arastirmalarinda Arsivlerin Rolu:
 • Celik, Duygu Turker & Asli Akdoganbulut Insan (haz.)
 • Atatürk Araştırma Merkezi
 • xxv,678p ills.
 • 2017
 • Turkey -- Foreign relations -- Archives -- Congresses Diplomasi ve dış politika araştırmalarında arşivlerin rolü uluslararası sempozyumu = The role of archives in the studies of diplomacy and foreign policy (international symposium) : 7-9 Nisan/April 2016, İstanbul/ yayına hazırlayanlar, Duygu Türker Çelik, Aslı Akdoğanbulut İnsan In Turkish with abstracts in English

2,870円

カートに入れる

Gec Donem Osmanli Maliyesinde Police Kullanimi ve Policeci Esnafi.

Gec Donem Osmanli Maliyesinde Police Kullanimi ve Policeci Esnafi.
 • Senyurt, Ali
 • Doğu Kitabevi
 • 348p ills. facs.
 • 2018
 • Public Finance -- Monetary policy -- Turkey -- History Geç dönem Osmanlı maliyesinde poliçe kullanımı ve poliçeci esnafı/ Ali Şenyurt Arap coğrafyasında İslâmiyet’in doğuşundan itibaren süftece olarak bilinen ve kullanılan poliçenin batı dünyasınca keşfi çok daha geç bir döneme rastlamaktadır. Ancak fiziki para taşımasını ortadan kaldırması ve ödemede farklı para birimlerinin kullanımına olanak sağlaması, poliçenin özellikle uzak mesafelere yapılan ticarette tercih edilen bir global ödeme aracı haline gelmesine yol açmıştır.

1,202円

カートに入れる

Untold Histories of the Middle East: recovering voices from the 19th and 20th centuries. (SOAS/Routledge Studies on the Middle East)

Untold Histories of the Middle East: recovering voices from the 19th and 20th centuries.
 • Singer, Amy, Christoph Neumann & Selcuk Somel (ed.)
 • Routledge
 • xii,259p. pap.
 • 2014(11)
 • Middle East -- History -- 19th-20th centuries -- Historiography Examines silences or omissions in Middle Eastern history at the turn of the twenty-first century, to give a fuller account of the society, culture and politics. With a particular focus on the Ottoman Empire, Turkey, Egypt, Iran, and Palestine, this book considers how and why such silences occur.

6,125円

カートに入れる

Halab fi Mi'at 'Am, 1850-1950.

Halab fi Mi'at 'Am, 1850-1950.
 • 'Ayntabi, Muhd. F. & N. 'Uthman
 • Jami'at Halab
 • 3 vols.
 • 1993
 • Aleppo (Syria) -- History 1850-1950 حلب في مئة عام تأليف محمد فؤاد عينتابي، نجوى عثمان Ḥalab fī miʼat ʻām, 1850-1950 taʼlīf Muḥammad Fuʼād ʻĪntābī, Najwá ʻUthmān al-juzʼ 1. 1850-1900 -- al-juzʼ 2. 1901-1920 -- al-juzʼ 3. 1921-1950 --

4,291円

カートに入れる


2019年 03月 24日 3860315 リクエスト (2015年 06月 19日 より)

Copyright © 2005 Nagara Books

Powered by osCommerce (Koshoten.net2)

ナガラ図書(株)113-0033 東京都文京区本郷5-24-6 本郷大原ビル4階   (TEL) 03-3812-6679(FAX) 03-3812-6918  

NAGARA BOOKS LTD.  Hongo-Ohara Bldg. 4F, 5-24-6 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 JAPAN