言語

ショッピングカート

カートは空です...【ここから本文】

新着図書

The Journal of Zak'aria of Agulis (Zak'aria Agulets'u Orangrut'iwne). (Armenian Studies Series, 4)

The Journal of Zak'aria of Agulis (Zak'aria Agulets'u Orangrut'iwne).
 • Bournoutian, George A. (tr. with comm.)
 • Mazda Publishers
 • 242p. maps
 • 2003
 • Armenia -- HIstory 1647-1691 -- Sources The journal of Zak'aria of Agulis = Zak'aria Agulets'u ōragrut'iwnê/ Zak'aria, Agowlec'i; Annotated translation with commentary by George A Bournoutian Zak‘aria (1630-ca.1691) was a native of Agulis (present-day Akulis) in Nakhichevan and a merchant who traveled widely in the Ottoman and Persian empires. He also made one trip to Europe and traveled in Italy, Austria, Germany, and Holland. His diary is in dialectical Eastern Armenian, with many Persian and Turkish words.

4,011円

カートに入れる

Vakfiye: inceleme - metin - dizin - tipkibasim.

Vakfiye: inceleme - metin - dizin - tipkibasim.
 • Ali Sir Nevayi/ Vahit Turk
 • Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
 • v,171p facs.
 • 2015
 • Waqf -- Early works to 1800 -- Chagatai language Vakfiye : inceleme - metin - dizin - tıpkıbasım/ Ali Şir Nevâyî ; Vahit Türk Türk edebiyatının ve ilim hayatının önemli şairlerinden Ali Şir Nevâyî’nin Vakfiye eseri, şairin vakıf senedi metnini içermektedir. Filolojik açıdan değerlendirilen metin Türk tarihi ile ilgili olduğu kadar Türk Kültür tarihi ve edebiyatı ile ilgilenen araştırmacılara ve okuyuculara da hitap etmektedir. In Turkish and Chagatay in Arabic script (in facsimile)

2,165円

カートに入れる

Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920): Osmanli Arsiv Belgeleri.

Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920): Osmanli Arsiv Belgeleri.
 • Teas Press
 • xx,707p
 • 2018
 • Azerbaijan -- Relations -- Turkey -- history -- Sources Azerbaycan Cumhuriyeti, 1918-1920: Osmanlı Arşiv Belgeleri Birinci Dünya Savaşı'nın son döneminde meydana gelen ihtilaller ile Çarlık düzeninin çöküşe geçmesi üzerine, Rusya esaretinde bulunan milletlere millî istiklâl şansı doğdu. Böylesine kritik dönemde bağımsız bir devlet, Şark'ın ilk cumhuriyeti olarak dünya siyasetine katılan Azerbaycan Cumhuriyeti, kısa sürede kurumsal yapı ve askerî teşkilatını ikmal etti, iç ve dış politikalarda önemli adımlar attı. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için ise kardeş Türkiye'nin siyaset geleneği, devletçilik tecrübesi ve askerî desteğinden yararlanıldı. Dolayısıyla Azerbaycan tarihinin yüz sene öncesini mercek altına alan çağdaş araştırmacı için Türk arşivlerinin özel önemi ve yeri vardır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen belgeler, elinizdeki kitabın ana metnini oluşturmaktadır. Alanında uzman bilim adamları tarafından titizlikle neşre hazırlanan ve analitik tasnife tabi tutulan bu belgelerde, çağdaş Azerbaycan'ın yüz sene öncesi tarihi ve çevre ülkelerle ilişkileri hususunda çok sayıda problemli meseleye ışık tutan birinci elden bilgi ve kayıtlar mevcuttur. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100 yıl dönümü anısına yayımlanan bu eser, hem alan araştırmacıları hem de tarihe meraklı çağdaş okurlar açısından başvurulması gereken ana kaynak niteliği taşımaktadır.

2,016円

カートに入れる

Osmanli Hukukunda Fetva. (Osmanlilarda Hukuk ve Toplum, 9)

Osmanli Hukukunda Fetva.
 • Kaya, Suleyman, Yunus Ugur & Mustafa Demiray (ed.)
 • Klasik
 • 560p
 • 2018
 • Fatwas -- Islamic law -- Turkey Osmanlı hukukunda fetva/ editörler Süleyman Kaya, Yunus Uğur, Mustafa Demiray Uriel Heyd: “Fetva Müessesesinin Bazı Tezahürleri (III Levha ile Birlikte)” Norman Calder: “İbn Âbidîn'in Ukûdü resmi'l-müftî Adlı Risalesi” Süleyman Kaya: “Vekâlet Akdine Dair Bir Tartışma Bağlamında Osmanlı Döneminde Fetvanın Müftâ-Bih Hâle Geliş Süreci” M. Macit Kenanoğlu: “Osmanlı Devleti'nde Kanun-Fetva İlişkisi ve Örfî Fetva Kavramı” Mehmet İpşirli: “Osmanlı Fetvaları Üzerine Değerlendirmeler ve Bazı Örnekler” Emine Arslan: “Osmanlı Dönemi Nukûllü Fetva Mecmuaları ve Özellikleri” Fethi Gedikli: “Osmanlı Mahkemesinde Fetva Kullanımı ve Fetva-Kaza İlişkisi” Nâsi Aslan: “İslâm-Osmanlı Hukukunun Oluşumunda Fetva ve Kaza Münasebeti” Haim Gerber: “Hukuk Sisteminde Fetva” M. Macit Kenanoğlu: “Responsanın (Yahudi Fetvaları) Osmanlı Hukukundaki Yeri” Ali Himmet Berki: “Osmanlı Türklerinde Yüksek İfta Makamı” Hülya Canbakal: “Birkaç Fetva Bir Soru: Bir Hukuk Haritasına Doğru” Abdullah Ceyhan: “Osmanlı Devri Müderris, Kadı ve Fetva Eminlerinden Gedizli Hafız Mehmed Efendi” Şükrü Özen: “Osmanlı Dönemi Fetva Literatürünün Dönem, Coğrafya ve Mezhep Farklılıkları Açısından Mukayesesi” Seda Örsten Esirgen: “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Fetva Mecmuaları” Süleyman Kaya: “Osmanlı Fetvası Üzerine” İsmail Cebeci: “İngilizce Literatürde Osmanlı Dönemi Fetva Çalışmaları” Muharrem Kılıç: “Osmanlı Fetva Literatüründe Gayrimüslimlere Tanınan Din ve İbadet Özgürlüğü: Fetâvâ-yı Ali Efendi Örneklemi” Wael B. Hallaq: “Bir Osmanlı Reform Öncüsü: Örf ve Hukuki Değişim Üzerine İbn Âbidîn” Süleyman Kaya: “Osmanlı Örneğinde Fetvada Süreklilik ve Değişim”

2,970円

カートに入れる

Peasants, Dervishes and Traders in the Ottoman Empire. (Variorum Reprint CS230)

Peasants, Dervishes and Traders in the Ottoman Empire.
 • Faroqhi, Suraiya
 • Variorum Reprints
 • 344p 古書
 • 1986
 • Ottoman Empire -- Social conditions -- ca 1500-ca 1700 Articles reprinted from various publications; one article in German I Agricultural Activities in a Bektashi Center: the Tekke of Kizil Deli. II Seyyid Gazi Revisited: the foundation as seen through 16th and 17th century documents. III A Map of Anatolia Friday Mosques (1520-1535). IV Population Rise and Fall in Anatolia, 1550-1620. V The Early History of the Balkan Fairs. VI Alum Production and Alum Trade in the Ottoman Empire (about 1560-1830). VII 17th Century Periodic Markets in Various Anatolian Sancaks: Icel, Hamid, Karahisar^i Sahib, Kutahya, Aydin and Mentese. VIII The Development of the Anatolian Urban Network during the 16th Century, with Leila Erder IX Die Osmanische Handelspolitik des fruhen 17. Jahrhunderts zwischen Dubrovnik und Venedig. X Camels, Wagons, and the Ottoman State in the 16th and 17th Centuries. XI The Peasants of Saideli in the Late 16th Century. XII Textile Production in Rumeli and the Arab Provinces: geographical distribution and internal trade (1560-1650).

5,400円

カートに入れる

Geographical Knowledge and Imperial Culture in the Early Modern Ottoman Empire. (Transculturalisms, 1400-1700)

Geographical Knowledge and Imperial Culture in the Early Modern Ottoman Empire.
 • Emiralioglu, Pinar
 • Routledge
 • xx,184p. pap.
 • 2016(14)
 • Geography -- Turkey -- History Exploring the reasons for a flurry of geographical works in the Ottoman Empire in the sixteenth century, this study analyzes how cartographers, travellers, astrologers, historians and naval captains promoted their vision of the world and the centrality of the Ottoman Empire in it.

8,484円

カートに入れる

Late Ottoman Educational System in the Balkans in the Light of the Ijazahs.

Late Ottoman Educational System in the Balkans in the Light of the Ijazahs.
 • Idriz, Mesut
 • Libra
 • 119p facs.
 • 2017
 • Ijāzah -- Schools -- Educational system -- Ottoman empire The study of ijāzah tradition, its history and its impact is somehow neglected by both Muslim and non-Muslim researchers and scholars alike. This significantly unique tradition of the Muslim educational system has a long history as it emerged and developed parallel to Islamic education itself, and was in practice for more than a millennium./small>

3,771円

カートに入れる

Diplomasi ve Dis Politika Arastirmalarinda Arsivlerin Rolu: The role of archives in the studies of diplomacy and foreign policy (international symposium), 7-9 Nisan/April 2016, Istanbul.

Diplomasi ve Dis Politika Arastirmalarinda Arsivlerin Rolu:
 • Celik, Duygu Turker & Asli Akdoganbulut Insan (haz.)
 • Atatürk Araştırma Merkezi
 • xxv,678p ills.
 • 2017
 • Turkey -- Foreign relations -- Archives -- Congresses Diplomasi ve dış politika araştırmalarında arşivlerin rolü uluslararası sempozyumu = The role of archives in the studies of diplomacy and foreign policy (international symposium) : 7-9 Nisan/April 2016, İstanbul/ yayına hazırlayanlar, Duygu Türker Çelik, Aslı Akdoğanbulut İnsan In Turkish with abstracts in English

2,870円

カートに入れる

Gec Donem Osmanli Maliyesinde Police Kullanimi ve Policeci Esnafi.

Gec Donem Osmanli Maliyesinde Police Kullanimi ve Policeci Esnafi.
 • Senyurt, Ali
 • Doğu Kitabevi
 • 348p ills. facs.
 • 2018
 • Public Finance -- Monetary policy -- Turkey -- History Geç dönem Osmanlı maliyesinde poliçe kullanımı ve poliçeci esnafı/ Ali Şenyurt Arap coğrafyasında İslâmiyet’in doğuşundan itibaren süftece olarak bilinen ve kullanılan poliçenin batı dünyasınca keşfi çok daha geç bir döneme rastlamaktadır. Ancak fiziki para taşımasını ortadan kaldırması ve ödemede farklı para birimlerinin kullanımına olanak sağlaması, poliçenin özellikle uzak mesafelere yapılan ticarette tercih edilen bir global ödeme aracı haline gelmesine yol açmıştır.

1,202円

カートに入れる

Untold Histories of the Middle East: recovering voices from the 19th and 20th centuries. (SOAS/Routledge Studies on the Middle East)

Untold Histories of the Middle East: recovering voices from the 19th and 20th centuries.
 • Singer, Amy, Christoph Neumann & Selcuk Somel (ed.)
 • Routledge
 • xii,259p. pap.
 • 2014(11)
 • Middle East -- History -- 19th-20th centuries -- Historiography Examines silences or omissions in Middle Eastern history at the turn of the twenty-first century, to give a fuller account of the society, culture and politics. With a particular focus on the Ottoman Empire, Turkey, Egypt, Iran, and Palestine, this book considers how and why such silences occur.

6,125円

カートに入れる

Halab fi Mi'at 'Am, 1850-1950.

Halab fi Mi'at 'Am, 1850-1950.
 • 'Ayntabi, Muhd. F. & N. 'Uthman
 • Jami'at Halab
 • 3 vols.
 • 1993
 • Aleppo (Syria) -- History 1850-1950 حلب في مئة عام تأليف محمد فؤاد عينتابي، نجوى عثمان Ḥalab fī miʼat ʻām, 1850-1950 taʼlīf Muḥammad Fuʼād ʻĪntābī, Najwá ʻUthmān al-juzʼ 1. 1850-1900 -- al-juzʼ 2. 1901-1920 -- al-juzʼ 3. 1921-1950 --

4,291円

カートに入れる

Une Histoire du Liban: a l'epoque des Emirs (1635-1841). (Pub. de l'Univ. Libanaise. Sec, des Etudes Historiques, XXX)

Une Histoire du Liban: a l'epoque des Emirs (1635-1841).
 • Chebli, Michel
 • Univ. Libanaise
 • 386p ills. maps
 • 1984
 • Lebanon -- History -- 1635-1841 Une histoire du Liban à l'époque des émirs (1635-1841)/ Michel Chebli préface de Michel Chiha (Publications de l'Université libanaise. Section des études historiques ; 30) Chapitre I: Les Derniters Émirs Maan II: Les Maronites au XVIIe siécle III: Les Premiers Émirs Chéhab IV: L'Émir Youssof V: Les Maronites au XVIIIe siécle VI: Bachir II et Djazzar (1790-1804) VII: Le Gouvernement de Bachir II (1804-1818) VIII: Le Gouvernement de Bachir II (suite) (1818-1831) IX: Deux Hôtes du Liban (Esthjer Stanhope et Alphonse de Lamartine) X: L'Occupation Égyptienne (1831-1840) XI: Le Soulévement de 1840 XII: La Fin du Régime Chéhabite

2,185円

カートに入れる

A Medieval Administrative and Fiscal Treatise from the Yemen the Rasulid Mulakhkhas al-Fitan of al-Hasan B. 'Ali al-Husayni. (Journal of Semitic Studies Supplement 20)

A Medieval Administrative and Fiscal Treatise from the Yemen
 • Smith, G. Rex
 • Oxford U.P.
 • ix,119p+48p(ar. facs.)
 • 2006
 • Tax administration and procedure -- Yemen (Republic) -- Histor A medieval administrative and fiscal treatise from the Yemen : the Rasulid Mulakhkhaṣ al-fiṭan by al-Ḥasan b. ʻAlī al-Ḥusaynī : a facsimile edition of the Arabic text together with an introduction and annotated translation [Kitāb mulakhkhaṣ al-fiṭan wa-al-albāb wa-miṣbāḥ al-hudá lil-kuttāb] The importance of the text which is used as the basis of this book was first recognized in the 1950s by both Claude Cahen and R.B. Serjeant. By good fortune, their individual research efforts were brought together by a mutual friend and colleague and from the 1950s until their deaths in the 1990s they worked intermittently on the text in collaboration. Alas, at the time of their deaths, nothing of their scholarly endeavours had been published. This relatively short treatise with its description of the roles of many government officials and its lists of taxes etc., is of immense importance to scholars of the medieval Middle East in general and to those of Arabia and the Yemen in particular. It is of tremendous importance as a primary source for the economic history of the thirteenth, fourteenth and early fifteenth century Rasulid state. It is hoped that the facsimile edition which is fully annotated and contains all the necessary introductory material, as well as glossaries and indices, will enable scholars to exploit the contents of this fascinating early fifteenth century document to the full.

4,190円

カートに入れる

Tarikh al-Duwal al-Islamiyah al-Mustaqillah fi al-Mashriq mundhu qiyam al-dawlah al-Tahiriyah wa hatta qiyam al-dawlah al-Ghaznawiyah.

Tarikh al-Duwal al-Islamiyah al-Mustaqillah fi al-Mashriq
 • Hammudah, 'Abd al-Hamid Husayn
 • Al-Dar al-Thaqafiyah lil-Nashr
 • 400p.
 • 2010
 • Ṭāhirids -- Ziyarid dynasty -- Samanid dynasty, -- Buwayhids -- Ghaznevids -- active 9th century-10th centuries -- History تاريخ الدول الاسلامية المستقلة في المشرق : منذ قيام الدولة الطاهرية، وحتى قيام الدولة الغزنوية عبد الحميد حسين حمودة Tārīkh al-duwal al-Islāmīyah al-mustaqillah fī al-Mashriq : mundhu qiyām al-dawlah al-Ṭāhirīyah, wa-ḥattá qiyām al-dawlah al-Ghaznawīyah ʻAbd al-Ḥamīd Ḥusayn Ḥammūdah

3,198円

カートに入れる

What is Beyond the River? power, authority, and social order in Transoxania 18th-19th century. (Veröffentlichungen zur Iranistik, 80)

What is Beyond the River? power, authority, and social order in Transoxania 18th-19th century.
 • Wilde, Andreas
 • VOAW
 • 3 vols.
 • 2016
 • Khanate of Bukhara -- Social classes -- History -- 18th-19th century This book investigates the dialectics of power and social order in eighteenth and nineteenth-century Mā Warāʾ al-Nahr from an intrinsic perspective. Relying on a rich corpus of Bukharan primary sources, the study is a work of fundamental research that combines established traditions of social historical research and approaches borrowed from the social sciences. The resulting narrative stretches from the Mongols and Abu’l-Khairids to the eighteenth century and the late Tuqay-Timurids, when the established spatial-administrative framework crumbled into an archipelago of petty Uzbek principalities, chiefdoms and “city states,” continuing with the Manghits and finishing in the late nineteenth century with the colonial penetration. While beginning with a conventional bird’s-eye view of steppe society worldviews and established patterns of authority, the author soon abandons the sole dynastic focus and comes up with a range of local histories. The reader will be acquainted with places like Nūr, Shahr-i Sabz, Tirmidh, Hisār and other areas, which, having been dominated by competing military, religious and economic networks, remained partly outside the sphere of Tuqay-Timurid and later on Manghit authority. A large part of the book addresses the language employed in the chronicles by highlighting the semantics of key terms such as favor, loyalty or obedience. Those concepts are manifest in practices like patronage, mediation and gift exchange. Based on the materials of the Koshbegi Archive, the final part culminates in a range of micro-level studies of various socio-political domains in faraway villages and canal systems. Inspired by relational ideas of power, the analysis enhances our understanding of the factors that were decisive for social interaction in that period. Moreover, it gives fresh impulses to the debate on concepts of power and authority among historians and social scientists.

22,324円

カートに入れる

The 'History of the Kings of the Persians' in Three Arabic Chronicles: the transmission of the Iranian past from late antiquity to early Islam. (Translated Texts for Historians, v. 69)

The 'History of the Kings of the Persians' in Three Arabic Chronicles: the transmission of the Iranian past from late antiquity to early Islam.
 • Hoyland, Robert G. (tr. & intro.)
 • Liverpool U.P.
 • xii,185p
 • 2018
 • Iran -- Kings and rulers -- History -- 640- Translated from the Arabic This book translates the sections on pre-Islamic Persia in three Muslim Arabic chronicles, those of Ahmad al-Ya‘qubi (d. ca. 910), ‘Ali al-Mas‘udi (d. ca. 960) and Hamza al-Isfahani (d. ca. 960s). Their accounts, like those of many other Muslim historians on this topic, draw on texts that were composed in the period 750-850 bearing the title ‘The History of the Kings of the Persians’. These works served a growing audience of well-to-do Muslim bureaucrats and scholars of Persian ancestry, who were interested in their heritage and wished to make it part of the historical outlook of the new civilization that was emerging in the Middle East, namely Islamic civilization. This book explores the question of how knowledge about ancient Iran was transmitted to Muslim historians, in what forms it circulated and how it was shaped and refashioned for the new Perso-Muslim elite that served the early Abbasid caliphs in Baghdad, a city that was built only a short distance away from the old Persian capital of Seleucia-Ctesiphon.

5,699円

カートに入れる

The Revolt of African Slaves in Iraq, in the 3rd/9th century. (Princeton Series on the Middle East)

The Revolt of African Slaves in Iraq, in the 3rd/9th century.
 • Popovic, Alexandre
 • Markus Wiener
 • xiv,207p
 • 2011(1998)
 • Iraq -- History -- Zanji rebellion, 868-883 new intro. by H.L. Gates, Jr., translated from French by Leon King The revolt of African slaves in Iraq from 869 to 883 AD - the revolt of the Zanj - was one of the greatest rebellions in world history and the first major uprising in the history of the African diaspora. In this text Alexandre Popovic offers a study of the revolt and its consequences.

3,089円

カートに入れる

Constructing a Worldview: al-Barqi's role in the making of early Shi'i faith. (Miroir de l'Orient Musulman, 7)

Constructing a Worldview: al-Barqi's role in the making of early Shi'i faith.
 • Vilozny, Roy
 • Brepols
 • 224p.
 • 2017
 • Barqī, Aḥmad ibn Muḥammad, -887 or 888 -- Shīʻah -- Doctrines Based on the earliest Shīʽī sources extant, this book seeks to portray the worldview of the Shīʽa prior to the crystallization of their beliefs and doctrines. About a century before the four canonical books of the Shīʽa were composed, Aḥmad b. Muḥammad al-Barqī (d. 888 or 894 CE), a scholar from the city of Qum, compiled a large collection of Imāmī traditions embracing all aspects of religious life, from cosmogony and cosmology to the minutest details of daily life. This compilation, of which only ten percent has come down to us, forms one of the earliest Shīʽī texts extant, and is the basis for Vilozny's delineation of the Shīʽī worldview in this formative, pre-Twelver era. Shīʽī ideology, the author argues, did not grow in a vacuum but resulted from the fusion of Islamic Arab elements with pre-Islamic, mythic and gnostic traditions. The book discusses at length three fundamental notions which permeate every part of al-Barqī's work: the Shīʽa are God's elect; an eternal fierce battle is waged between good and evil on both the universal and individual levels; and the history of humankind, from before creation to the end of time, was predetermined by God. As shown by the author, the Shīʽī attempt to accommodate all three ideas within its world perception often resulted in glaring contradictions to which only partial solutions could be provided at the time.

12,091円

カートに入れる

Mushajjarat al-Sharif 'Ali ibn Mansur al-Karimi: dirasah tarikhiyah nasabiyah. ed. by al-Sharif Hashim bn Ghazi al-Barakati

Mushajjarat al-Sharif 'Ali ibn Mansur al-Karimi: dirasah tarikhiyah nasabiyah.
 • Al-Karimi Barakati, 'Ali ibn Ahmad ibn Mansur
 • Dar al-Basha'ir al-Islamiyah
 • 384p.
 • 2016
 • Arabs -- Islamic empire -- Genealogy -- History مشجرة الشريف علي بن منصور الكريمي لعلي بن احمد بن منصور الكريمي البركاتي ؛ تحقيق ودراسة وتعليق حشيم بن غازي البركاتي Mushajjarat al-sharīf ʻAlī ibn Manṣūr al-Karīmī : dirāsah tārīkhīyah nasabīyah li-ʻAlī ibn Aḥmad ibn Manṣūr al-Karīmī al-Barakātī ; taḥqīq wa-dirāsah wa-taʻlīq Ḥashīm ibn Ghāzī al-Barakātī

3,009円

カートに入れる

Nasab 'Adnan wa Qahtan.

Nasab 'Adnan wa Qahtan.
 • Al-Mubarrad, Muhd. ibn Yazid
 • Al-furat
 • 48p.
 • 2007
 • Arabs -- Genealogy -- Qaḥṭān (Arab tribe) -- ʻAdnān (Arab tribe) -- Early works to 1800 نسب عدنان و قحطان تأليف أبي العباس محمد بن يزيد المبردّ Nasab ʻAdnān wa-Qaḥṭān taʼlīf Abī al-ʻAbbās Muḥammad ibn Yazīd al-Mubarrid

774円

カートに入れる


2019年 01月 17日 3241095 リクエスト (2015年 06月 19日 より)

Copyright © 2005 Nagara Books

Powered by osCommerce (Koshoten.net2)

ナガラ図書(株)113-0033 東京都文京区本郷5-24-6 本郷大原ビル4階   (TEL) 03-3812-6679(FAX) 03-3812-6918  

NAGARA BOOKS LTD.  Hongo-Ohara Bldg. 4F, 5-24-6 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 JAPAN