言語

ショッピングカート

カートは空です...【ここから本文】

新着図書

Osmanli Vampirleri: Soylenceler, etkiler, tepkiler.

Osmanli Vampirleri: Soylenceler, etkiler, tepkiler.
 • Kirgi, Salim Fikret
 • Iletisim
 • 128p.
 • 2018
 • Vampires in popular culture -- Turkey -- Ottoman Empire Osmanlı Vampirleri : Söylenceler, Etkiler, Tepkiler / Salim Fikret Kırgi Vampirlerle ilgili verilmiş fetvalara, vampirlerle ve doğaüstü varlıklarla ilgili yazılmış eserlere, seyahatnamelere de göz atarak Osmanlı Avrupası içerisindeki dinî-etnik toplulukların birbirleriyle etkileşimleri çerçevesinde vampir mitinin tarihine katkı sunan bir çalışma. Salim Fikret Kırgi looks at the "folkloric" dimension of "fictional vampire", a phenomenon in cinema, television, literature, popular culture. The Ottoman Vampires tend to point to a point where the general trend that defines "folkloric vampire" as "a popular belief followed by the Slavic and Greek communities connected to the Greek Orthodox Church" is that most of the geography, the place of origin of the folkloric vampire, Started 15th-18th. to be in the borders of the Ottoman Empire for centuries.It is a study contributing to the history of the vampire myth in the context of the interactions of the religious-ethnic communities in Ottoman Europe with each other, by looking at the works written about the fetters, vampires and supernatural beings related to the vampires.

981円

カートに入れる

Fakihler ve Sofularin Kavgasi: 17. yüzyilda kadizadeliler ve sivasiler.

Fakihler ve Sofularin Kavgasi: 17. yüzyilda kadizadeliler ve sivasiler.
 • Bilkan, Ali Fuat
 • Iletisim
 • 207p.
 • 2016
 • Islam and nation -- Theology -- Coffeehouse -- Ottoman empire -- 17th century Fakihler ve sofuların kavgası : 17. yüzyılda kadızâdeliler ve sivâsîler / Ali Fuat Bilkan Osmanlı İmparatorluğu’nun 17. yüzyıldaki fikir ve zihniyet dünyasını resmeden bir kitap… Ali Fuat Bilkan, iki ulemâ “hizbini” oluşturan Kadızâdeliler ile Sivâsîler arasındaki kavganın, nasıl bir kargaşaya ve aynı zamanda nasıl bir taassup hâkimiyetine yol açtığını anlatıyor.

1,283円

カートに入れる

"Venediklü Ile Dahi Sulh Oluna": 17. ve 18. yüzyillarda Osmanli-Venedik iliskileri.

"Venediklü Ile Dahi Sulh Oluna": 17. ve 18. yüzyillarda Osmanli-Venedik iliskileri.
 • Dogan, Güner
 • Iletisim
 • 366p.
 • 2017
 • Turkey -- Foreign relations -- Italy -- Venice "Venediklü ile dahi sulh oluna" : 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı-Venedik ilişkileri / Güner Doğan [Ottoman-Venice relations in the 17th and 18th centuries]

1,837円

カートに入れる

Armenia: art, religion, and trade in the middle ages.

Armenia: art, religion, and trade in the middle ages.
 • Evans, Helen C. (ed.)
 • The Metropolitan Museum of Art
 • 351p ills. photos.
 • 2018
 • Armenia -- Art -- Civilization -- Exhibitions A fascinating exploration of art created by the varied Armenian kingdoms that connected the East and West during the Middle Ages At the foot of Mount Ararat on the crossroads of the eastern and western worlds, medieval Armenians dominated international trading routes that reached from Europe to China and India to Russia. As the first people to convert officially to Christianity, they commissioned and produced some of the most extraordinary religious objects of the Middle Ages. These objects—from sumptuous illuminated manuscripts to handsome carvings, liturgical furnishings, gilded reliquaries, exquisite textiles, and printed books—show the strong persistence of their own cultural identity, as well as the multicultural influences of Armenia’s interactions with Romans, Byzantines, Persians, Muslims, Mongols, Ottomans, and Europeans.

9,575円

カートに入れる

Fethali Kacar'in Cagatay Türkcesi Sözlügü: sözlük (metin) - inceleme - dizin.

Fethali Kacar'in Cagatay Türkcesi Sözlügü:
 • Rahimi, Farhad
 • Akcag
 • 2 vols.
 • 2019
 • Fatḥ ʻAlī Qājār-i Qazvīni, active 1861. -- Lughāt al-Atrākīyah -- Chagatai language -- Dictionaries -- Turkish Fethali Kaçar'ın Çağatay Türkçesi sözlüğü : sözlük (metin) - inceleme - dizin / Fatḥ ʻAlī Qājār-i Qazvīni; Farhād Raḥīmī Entries in Chagatai (romanized and Arabic script); with definitions in Turkish; introductory matter in Turkish

8,339円

カートに入れる

Tarih-i Sahib Giray Han (Histoire de Sahib Giray, Khan de Crimee de 1532 a 1551)

Tarih-i Sahib Giray Han (Histoire de Sahib Giray, Khan de Crimee de 1532 a 1551)
 • Gökbilgin, Özalp (ed. & tr.)
 • Atatürk Üniversitesi Yayin.
 • 313p. 古書
 • 1973
 • Sāḥib Giray, -1551 -- Krim Khanat -- Crimea (Ukraine) -- History Tárıh-i Ṣāḥib Giray Hān : (histoire de Sahib Giray, Khan de Crimée de 1532 à 1551)/ (edition critique, traduction, notes et glossaire) Özalp Gökbilgin ntroduction and text in French and Turkish; notes in French

1,080円

カートに入れる

Volga Bulgar kitabeleri ve Volga Bulgarcai (TDK, 531)

Volga Bulgar kitabeleri ve Volga Bulgarcai
 • Tekin, Talat
 • TDK
 • vi,212p+91p plates 古書
 • 1988
 • Inscriptions, Bulgaro-Turkic -- Russia (Federation) -- Volga River Region Volga Bulgar kitabeleri ve Volga Bulgarcası / Talât Tekin (Türk Dil Kurumu yayınları, 531) Text in Turkish with inscriptions in Tatar, Bulgaro-Turkic, and Arabic in roman and Arabic scripts

1,080円

カートに入れる

Arz Maruz Ilam: Osmanli diplomatikasinda belge formlarinin degisimi üzerine bir inceleme.

Arz Maruz Ilam: Osmanli diplomatikasinda belge formlarinin degisimi üzerine bir inceleme.
 • Tak, Ekrem & Bilgin Aydin
 • Istanbul Medeniyet Üniv. Yay.in.
 • 572p facs.
 • 2018
 • Diplomatic documents -- Turkey -- History -- Ottoman Empire Arz Marûz ilâm : Osmanlı Diplomatikasında Belge Formlarının Değişimi Üzerine bir İnceleme / Ekrem Tak - Bilgin Aydın

7,591円

カートに入れる

Sahn-i Semandan Darülfünun'a: Osmanli'da ilm va fikir dünyasi: alimler, müesseseler ve fikri eserler XVI. yüzyil. sempozyum tebligleri.

Sahn-i Semandan Darülfünun'a: Osmanli'da ilm va fikir dünyasi:
 • Demirli, Ekrem et al. (ed.)
 • Zeytinburnu Belediyesi
 • 293p.
 • 2017
 • Turkey -- Science -- Intellectual life -- History -- 16th century -- Congresses Sahn-ı Semândan Dârülfünûn'a Osmanlı'da ilim ve fikir dünyası : âlimler, müesseseler ve fikrî eserler XVI. yüzyıl sempozyum tebliğleri / editörler Ekrem Demirli [and 3 others]

1,632円

カートに入れる

XVI. Yüzyil Osmanli Ulema Defterleri: Erken Dönem Osmanli Ilmiye Teskilati Kaynaklari

XVI. Yüzyil Osmanli Ulema Defterleri: Erken Dönem Osmanli Ilmiye Teskilati Kaynaklari
 • Alan, Ercan & Abdurrahmam Atçil (haz.)
 • Türkiye Bilimler Akademisi
 • 271p+ CD-ROM
 • 2018
 • Ulama -- Law -- Ottoman empire -- History -- 16th century -- Sources XVI. yüzyıl Osmanlı ulema defterleri: Erken dönem osmanlı ilmiye teşkilatı kaynakları / hazırlayanlar Ercan Alan, Abdurrahman Atçıl Osmanlı İmparatorluğu bürokratik teşkilatının asli bir unsuru olan ulemanın ve onların oluşturduğu ilmiye sınıfının erken dönemlerine ilişkin bilgilerimiz kısıtlıdır. Bunun bir sebebi konu ile ilgili arşiv malzemesinin gün yüzüne çıkartılıp tarihsel çalışmalarda kullanılabilir hale getirilememiş olmasıdır. Bu çalışmada XVI. yüzyılın ilk yarısına ait ve Osmanlı ilmiye teşkilatı ve uleması hakkında günümüze ulaşan en erken tarihli arşiv malzemesi olan Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde mahfuz defterlerin neşri ve tahlili hedeflenmektedir. Bu defterlerin önemi, XVI. yüzyılın ortalarına doğru ulemaya dair kayıt sisteminde değişim ve iyileştirmeden önce, yani ruus ve ruznamçe defterlerinin tutulmaya başlamasından önce, ortaya çıkmış olmalarına dayanmaktadır. Dolayısıyla, burada neşredilen defterler XVI. yüzyılın ilk yarısında ulema tarihinin yazımı için temel kaynaktır.

4,597円

カートに入れる

Qali-ye Irani: ze del tanideh ze jan bafteh'and: Persian carpets

Qali-ye Irani: ze del tanideh ze jan bafteh'and:
 • Sabahi, Taher
 • Khaneh-ye Farhang va Honar-e Guya
 • 409p ills. photos.
 • 1395(2016)
 • Carpets -- Iran -- History قالی ایرانی : ز دل تنیده ز جان بافته‌اند نگارش و پژوهش دکتر سيد طاهر صباحى Qālī-i Īrānī : zi dil tanīdah zi jān bāftahʹand nigārish va pizhūhish-i Duktur Sayyid Ṭāhir Ṣabāḥī ; tarjamah-i Inglīsī-i ʻAlī Shiʻrbāf Shiʻār [Persian Carpets: woven from the soul, spun fron the heart] In Persian and English In case

10,929円

カートに入れる

Shenakht-e Farsh: barkhi mabani-ye nazari va zir sakht-ha-ye fekri. : Carpetology: some theoretical bases and intellectual infrastructures

Shenakht-e Farsh: barkhi mabani-ye nazari va zir sakht-ha-ye fekri.
 • Zhukeh, Turaj
 • Yassavoli
 • 248p(54p.eng.) ills. photos.
 • 1392(2013)
 • Persian Rugs -- History شناخت فرش : برخی مبانی نظری و زیرساخت های فکری تورج ژوله Shinākht-i farsh : barkhī mabānī-i naẓarī va zīr sākhtʹhā-yi fikrī Tūraj Zhūlah ; mutarjim (English) Sūniyā Riz̤āʹpūr [Carpetology : Some Theoretical Bases and Intellectual Infrastructures] In Persian and English

4,769円

カートに入れる

Sofreh-ye At'ameh-ye Mirza 'Ali Akbar Khan Kashani. ed. by Yusof Bayg Babapur

Sofreh-ye At'ameh-ye Mirza 'Ali Akbar Khan Kashani.
 • 'Ali Akbar Kashani
 • Safir Ardahal
 • 109p
 • 1392
 • Iranian cooking -- History -- Qajar dynasty سفره اطعمه ميرزا على اکبر خان خاشانى (اشپز مخصوص ناصر الدين شاه) کاشانى على اکبر Sufrah-i aṭʻamah-i Mīrzā ʻAlī Akbar Khān Khāshānī (āshpaz-i makhṣūṣ-i Nāṣir al-Dīn Shāh) taṣḥīḥ va taḥshīh, Sayyid Muḥammad Mīr Kāẓimī

894円

カートに入れる

'Elm-e Tabkh: resaleh-ye ashpazi-ye daureh-ye Qajar.

'Elm-e Tabkh: resaleh-ye ashpazi-ye daureh-ye Qajar.
 • Hosaybi, Saman & Amir Sayyad 'Abdi
 • Safir Ardahal
 • 74p.
 • 1394
 • Iranian cooking -- Qajar era علم طبخ : رسالۀ آشپزى دورۀ قاجار از مؤلفى گمنام ؛ به اهتمام سمن حصىبى، امىر صياد عبدى ʻIlm-i ṭabkh : risālah-ʼi āshpazī-i dawrah-ʼi Qājār az muʼallifī-i gumnām ; bih ihtimām-i Saman Ḥuṣaybī, Amīr Ṣayyād ʻAbdī

714円

カートに入れる

Ganjineh-ye Baharestan, Tarikh 4: tarikh-e shebh-e qarreh-ye hend.

Ganjineh-ye Baharestan, Tarikh 4: tarikh-e shebh-e qarreh-ye hend.
 • Tavassoli, Mohd. Mahdi (ed.)
 • Ketabkhaneh, Muze va Markaz-e Asna-e Majles-e Shura-ye Eslami
 • 759p.
 • 1396
 • India -- History -- 1000-1526 گنجينه بهارستان ١٩ :‏ ‏تاريخ ٤- تاريخ شبه قاره هند ‏دکتر محمد مهدى توسلى Ganjīnah-i Bahāristān 19 : tārīkh 4- tārīkh-i shibh-i qārrah-i Hind Duktur Muḥammad Mahdī Tavassulī [A collection of 3 treatises on history and geography of Indian subcontinent]

2,384円

カートに入れる

Nevisandeh-ye Rostam al-Tavarikh Kist? va pezhuheshi dar negah u beh iran.

Nevisandeh-ye Rostam al-Tavarikh Kist? va pezhuheshi dar negah u beh iran.
 • Naudhari, Jalil
 • Mirath-e Maktub
 • vii(eng.)+289p
 • 1396
 • Āṣaf, Muḥammad Hāshim, 1765 or 1766-1841 -- Rustam al-tavārīkh -- Zand dynasty -- Historiography ‏نويسنده رستم التواريخ کيست؟ :‏ ‏و پژوهشى در نگاه و به ايران ‏جليل نوذرى Nivīsandah-ʼi Rustam al-tavārīkh kīst? : va pizhūhishī dar nigāh-i ū bih Īrān Jalīl Nawz̲arī ; mudīr-i tawlīd, Muḥammad Bāhir [Author of Rustam al-tavārīkh and a research on his view of Iran]

1,351円

カートに入れる

Beda'at-e Mozjat. ed. by Hosayn Nasir Baghban

Beda'at-e Mozjat.
 • Jazayeri Shushtari, 'Abd al-Husayn bn 'Aziz Allah
 • Armaghan-e Tarikh
 • 312p. ills.
 • 1394
 • Khūzistān (Iran) -- History بضاعت مزجات سيد عبد الحسين بن عزيز الله جزايرى شوشترى ؛ مقدمه و تصحيح: حسين نصيرباغبان Biz̤āʻat-i muzjāt Sayyid ʻAbd al-Ḥusayn ibn ʻAzīz Allāh Jazāyirī Shūshtarī (-1857?) ; muqaddimah va taṣḥīḥ: Ḥusayn Naṣīrbāghibān

2,086円

カートに入れる

Tarikh-e Ravabet-e Iran va 'Othmani dar 'Asr-e Safavi. (Iran & Ottoman History Series, 4)

Tarikh-e Ravabet-e Iran va 'Othmani dar 'Asr-e Safavi.
 • Salehi, Nasr Allah
 • Tahuri
 • 389p.
 • 1392
 • Iran -- Foreign relations -- Turkey -- 18th century تاريخ روابط ايران و عثمانى در عصر صفوى به کوشش دکتر نصر الله صالحى Tārīkh-i ravābiṭ-i Īrān va ʻUs̲mānī dar ʻaṣr-i Ṣafavī bih kūshish-i Duktur Naṣr Allāh Ṣāliḥī [History of Ottoman-Iranian relations in the Safavid era, 907-1135/1501-1722]

2,384円

カートに入れる

Tahqiq dar Ahval va Athar-e Ebn Shehab Yazdi: sha'er, movarrekh va monajjem-e gomnam-e qarn-e nohom. (H. Besharat's Series for Studies on Yazd, 17)

Tahqiq dar Ahval va Athar-e Ebn Shehab Yazdi:
 • Bayani, Mahdi
 • Movarrerkh
 • 143p.
 • 1393(2014)
 • Ibn Shihāb, Ḥusayn ibn Shihāb, active 15th century -- Scientists -- Iran -- Biography تحقيق در احوال و آثار ابن شهاب يزدى : شاعر، مورخ و منجم گمنام قرن نهم مهدى بيانى Taḥqīq dar aḥvāl va ās̲ār-i Ibn Shihāb Yazdī : shāʻir, muvarrikh va munajjim-i gumnām-i qarn-i nuhum taʼlīf-i Duktur Mahdī Bayānī ; bih ihtimām-i Nādir Muṭṭalibī Kāshānī [On the life and works of Ibn Shehāb of Yazd : an obscure poet, historian and astronomer of the 9th century A.H/15th century A.D.]

1,351円

カートに入れる

Bahr al-Javaher fi al-Dafater. ed. by 'Ali-reda Niknezhad

Bahr al-Javaher fi al-Dafater.
 • 'Abd al-Vahhab bn Mohd. Amin Shahshahani Esfahani
 • Nashr-e Tarikh-e Iran
 • 371p facs.
 • 1397
 • Hesab-e Siyaq -- Arithmetic -- Early works to 20th century بحر الجواهر فى علم الدفاتر تألىف عبد الوهاب بن محمد امىن شهشهانى اصفهانى ؛ تصحىح و تحشىه على رضا نىک‌نژاد Baḥr al-jawāhir fī ʻilm al-dafātir taʼlīf-i ʻAbd al-Vahhāb ibn Muḥammad Amīn Shahshahānī Iṣfahānī ; taṣḥīḥ va taḥshīh-i ʻAlī Riz̤ā Nīkʹnizhād

2,026円

カートに入れる


2019年 08月 19日 5003051 リクエスト (2015年 06月 19日 より)

Copyright © 2005 Nagara Books

Powered by osCommerce (Koshoten.net2)

ナガラ図書(株)113-0033 東京都文京区本郷5-24-6 本郷大原ビル4階   (TEL) 03-3812-6679(FAX) 03-3812-6918  

NAGARA BOOKS LTD.  Hongo-Ohara Bldg. 4F, 5-24-6 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 JAPAN