言語

ショッピングカート

カートは空です...【ここから本文】

トルコ研究

トルコ研究
Turkish Studies (incl. Balkan)
絞込み:
  書名 著者名 頁数 出版元 刊行年 価格 解説
Uluslararasi Gelibolulu Mustafa Ali Calistayi Bildirileri, 28-29 Nisan 2011. Uluslararasi Gelibolulu Mustafa Ali Calistayi Bildirileri, 28-29 Nisan 2011. Aksoyak, I. Hakki (haz.) 218p. TDK 2014 792円 Âli, Mustafa bin Ahmet, 1541-1599 -- Congresses Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlí çalıstayı bildirileri, 28-29 Nisan 2011 yayıma hazırlayan İ. Hakkı Aksoyak
The Survey of Istanbul 1455: the text, English translation, analysis of the text, documents. The Survey of Istanbul 1455: the text, English translation, analysis of the text, documents. İnalcık, Halil 694p. facs. texts Türkiye İş Bankası 2012 5,424円 Istanbul (Turkey) -- Demographic surveys -- History -- 15th century -- Sources A register of the population and the domestic and religious buildings of the city of Istanbul was drawn up on the order of Sultan Mehmed II the Conqueror in the year of 1455. Parts of the register survived in two pieces - one in the Ottoman Archives in Istanbul, and a copy of the other in a personal library. This book is the first publication of these two pieces as a whole. The first section of the book consists of the facsimile of the register, and a modern copy by Prof. Halil İnalcik, together with an English translation of the whole register. The second section consists of a summary and interpretation of the register's text -along with a glossary of terms and expressions, a list of personal names, essays on hâne and cizye, and an annotated list of churches, monasteries and mosques. An appendix offers a set of complementary documents and sources. Text in English and Turkish
Turk Edebiyatinda Manzum Surnameler Turk Edebiyatinda Manzum Surnameler Arslan, Mehmet x,837p ills. Atatürk Kültür Merkezi 1999 1,989円 Marriages of royalty and nobility -- Turkey -- Istanbul -- Poetry -- History Türk edebiyatında manzum surnâmeler : Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri/ Mehmet Arslan Text in Turkish with the poems in romanized Ottoman Turkish
Osmanli'da Ilim ve Fikir Dunyasi: Istanbul'un Fethinden Suleymaniye Medreselerinin kurulusuna kadar. Osmanli'da Ilim ve Fikir Dunyasi: Istanbul'un Fethinden Suleymaniye Medreselerinin kurulusuna kadar. Alper, Ömer & Mustakim Arıcı (ed.) 344p. Klasik 2015 1,810円 Education -- Intellectual life -- History -- Ottoman Empire, 1288-1918 Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası : İstanbul'un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin kuruluşuna kadar/ editörler Ömer Mahir Alper ; Mustakim Arıcı
Mesihat-i Islamiyye ve Ceride-i Ilmiyye, Osmanlilarda Fetva Makami ve Yayin Organi. Mesihat-i Islamiyye ve Ceride-i Ilmiyye, Osmanlilarda Fetva Makami ve Yayin Organi. Eraslan, Sadik 224p. DİB Yayınları 2009 1,089円 Fatwas -- Shaykh al-Islâm -- Turkey -- History Meşihat-i İslâmiyye ve Ceride-i İlmiyye : Osmanlılarda fetva makamı ve yayın organı/ Sadık Eraslan
Kurdistan'da Sivil Toplum. Kurdistan'da Sivil Toplum. Diken, Seyhmus & Nurcan Baysal 912p photos. İletişim 2015 3,613円 Kurds -- Turkey -- Social life and customs -- political activity Kürdistan'da sivil toplum/ Şeyhmus Diken, Nurcan Baysal Kürt coğrafyasında, kültür sanattan toplumsal dayanışmaya, insan hakları mücadelesine, ekolojistlere, kadın hareketine, dinî yapılara, araştırma kuruluşlarına uzanan büyük bir canlılık var. Şeyhmus Diken ve Nurcan Baysal’ın söyleşileri, sivil toplum alanındaki bu hareketliliğin rengârenk bir panoramasını seriyor önümüze. Türkiye Kürdistanı’nın iç âlemine geniş bir bakış… Kürt toplumunun geçirmekte olduğu büyük değişimi anlamak ve toplumsal-kültürel çoğulluğu görmek için mükemmel bir rehber.
Ulus, Din, Sinif: turkiye'de kurt mutabakatinin insaasi. Ulus, Din, Sinif: turkiye'de kurt mutabakatinin insaasi. Cicek, Cuma 390p İletişim 2015 2,168円 Kurds -- Turkey -- Politics and government Ulus, din, sınıf : Türkiye'de Kürt mutabakatının sonu/ Cuma Çiçek Tarihle, politik ve toplumsal mücadelelerle, uluslararası dinamiklerle, küresel gelişmelerle ve tüm Kürdistan coğrafyasıyla haşır neşir olan bu kapsamlı çalışma, konuyla ilgili bir temel referans değeri kazanacak. Bilgimizi zenginleştirmekle kalmıyor, zaten bildiklerimizebaşka bir gözle bakarak onları daha iyi bilmemizi sağlıyor.
Osmanli Devleti'nde Nehirler ve Goller. Osmanli Devleti'nde Nehirler ve Goller. Batmaz, Sakir & Ozen Tok (haz.) 2 vols. ills. maps, photos. (Not Yayınları, Kayseri) 2015 40,591円 Lakes -- Rivers -- Turkey -- History -- Congresses Osmanlı devleti'nde nehirler ve göller hazırlayanlar, Prof. Dr. Şakir Batmaz, Doç. Dr. Özen Tok [RIVERS AND LAKES IN OTTOMAN EMPIRE INTERNATIONAL SYMPOSIUM (TRADE-TRANSPORT-MILITARY-LAW-AGRICULTURE)] In Turkish; two selections in English
Tarih Boyunca Kurtlerde Diplomasi: inceleme - arastirma. Tarih Boyunca Kurtlerde Diplomasi: inceleme - arastirma. Bulut, Faik 2 vols. Evrensel Basım 2015 5,346円 Kurds -- Turkey -- Middle East -- Politics and government Tarih boyunca Kürtlerde diplomasi : inceleme - araştırma Faik Bulut
Islam Ansiklopedisi, Ek 1 (Abazalar-Kaftan). Islam Ansiklopedisi, Ek 1 (Abazalar-Kaftan). Türkiye Diyanet Vakfı 712p ills. Türkiye Diyanet Vakfı 2016 3,445円 Islam -- Turkey -- Encyclopedias Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi Ek 1 Abazalar - Kaftan [Supplement 1]
Turk Tarihi ve Hukuk. Turk Tarihi ve Hukuk. Arsal, Sadri Maksudi xii,404p TTK 2014 2,029円 Law -- Turkey -- History Türk tarihi ve hukuk : Türk tarihinin ana hatları. Tarihi Türk devletlerinin kuruluşu ve hukuki müesseseleri. Türklerin hukuki örfleri, türe ve yasaları/ Sadri Maksudi Arsal "Türk Hukuku Tarihi" ne kadar inkişaf ederse etsin, bu kitabın "Türk Hukuku Tarihi" ilminin teessüsü ve inkişafı tarihinde bir yeri olacağını ümit ediyorum. Bu eserde, "Türk Hukuku Tarihi" alanında yapılacak araştırmalar için yol açılmıştır. "Türk Hukuku Tarihi"ni tespit için istifade edilecek bütün kaynaklar gösterilmiştir. Bu kaynakların ihtiva ettiği malumatın çoğundan istifade dahi edilmiştir. Türklerin mühim hukuki müesseseler hakkındaki telakkileri ve bir çok hukuki müesseselerin mahiyeti ve içtimai rolü izah edilmiştir. Onun için gelecekte "Türk Hukuku Tarihi" inkişaf ettikten sonra dahi bu ilmin tarafımdan tespit edilmiş umumi çerçevesi, mühim hukuki müesseselerin mahiyeti, türlü devirlerde Türkler arasında hakim olan hukuki telakkiler hakkındaki fikir ve kanaatlerim bu ilmin kat'i olarak tespit edilmiş esasları olarak yaşayacağını kuvvetle ümit ediyorum.
1466 Tarihli Aksehir Mufassal Defteri 1466 Tarihli Aksehir Mufassal Defteri Erdogru, Mehmet Akif xvi,435p facs. TTK 2015 1,672円 Land tenure -- Akşehir (Turkey) -- Ottoman empire -- History -- Sources 1466 Tarihli Akşehir mufassal defteri (metin ve inceleme)/ Mehmet Akif Erdoğru Text in modern Turkish with facsimiles in Ottoman Turkish İstanbul’da Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver no. 241’de muhafaza edilen Akşehir Mufassal Defteri’ni ilmi bir değerlendirme ile tam metin olarak yayınlıyoruz. Söz konusu defter, Osmanlı tahrir defterleinden biridir ve başka bir nüshası şimdilik bilinmemektedir. Osmanlı-Karamanoğulları münasebetleri açısından pek değerlidir. Defterin eksik olduğu anlaşılmaktadır. Zira, ilk kısımda, Beyşehir’e ait bir Müsellem Defteri bulunmaktadır. Ancak, defterin esas kısmını Akşehir Sancağı teşkil eder. Akşehir, Doğanhisar, Ilgın, Zengicek ve İnsuyu bölgeleri, Fatih Mehmed tarafından ele geçirilince, büyük ihtimalle 1466 yılında, genel bir tahrir yaptırılmıştır. Karamaoğulları ile Osmanlılar arasındaki hudut yeniden belirlenmiştir.
Karsilastirmali Secim Analizleri, 2010-2014 yillar.i. Karsilastirmali Secim Analizleri, 2010-2014 yillar.i. Koc, Filiz Aydin 391p tables, charts Gazi Kitabevi 2015 3,207円 Elections -- Political parties -- Turkey -- 21st century -- Statistics Karşılaştırmalı seçim analizleri : 2010-2014 yılları/ Filiz Aydın Koç
Vekayi'-i Baba Pasa fi't-Tarih. çev. & haz. Salih Erol Vekayi'-i Baba Pasa fi't-Tarih. çev. & haz. Salih Erol Gazzizade Abdullatif Efendi xiv,347p+ facs, TTK 2014 2,653円 Pehlivan Ibrahim Paşa (1766-1820) -- Statesmen -- Biography -- Russo-Turkish War, 1806-1812 -- Turkey -- History Vekayi'-i Baba Paşa fiʹt-târîh/ Gazzîzâde Abdüllatîf Efendi ; çeviren ve yayına hazırlayan Salih Erol Text is in romanized OttomanTurkish; editorial material in Turkish
Osmanli Islam Tasavvuru. Osmanli Islam Tasavvuru. Şeker, Fatih M. 510p. Dergâh Yayın. 2013 2,376円 Islam -- Islamic civilization -- Turkey -- History Osmanlı İslâm tasavvuru/ Fatih M. Şeker Osmanlı tecrübesi İslâm medeniyetinin kemâl devri ve Müslümanlığın olgunluk noktasıdır. İslâmlaşma sürecinden başlayarak vücûd bulan Müslümanlık tarzını, İslâm'ın ta kendisi olarak gören Osmanlılar; Hanefî-Mâtüridî geleneğin açtığı zeminde harekete geçerler. Gazzâlî başta olmak üzere Râzî, İbnü'l-Arabî, Mevlânâ, Yûnus Emre, İbn Haldûn, Teftâzânî ve Cürcânî etrafında yeni baştan teşekkül etmenin imkânlarını yoklarlar.
Türkiye'de Başkanlık Sistemi Türkiye'de Başkanlık Sistemi Fendoglu, Hasan Tahsin 378p. Yetekin Yayın 2015 3,217円 Executive power -- Turkey -- History Türkiye'de başkanlık sistemi/ Hasan Tahsin Fendoğlu *Tarihsel ve Toplumsal Gelenek *Devlet Şekilleri: (Monarşi, Cumhuriyet, Üniter, Bölgesel, Federasyon) *Kuvvetler Ayrılığı ve Siyasi Rejimler *İngiliz Anayasa Hukuku *Parlamenter Sistem ve Türkiye *Fransız Anayasa Hukuku *Yarı – Başkanlık Sistemi *ABD Anayasa Hukuku *Başkanlık Sistemi Nedir? *ABD – Osmanlı Sistemlerinin Karşılaştırılması *ABD ve Türkiye’de Yasama *ABD ve Türkiye’de Yürütme *ABD ve Türkiye’de Anayasa Yargısı *Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi *Dünyada ve Türkiye’de Başkanlık Sistemine Doğru Değişim
Mutesebbis ve Devlet: 18. yuzyilda Peksimetcibasi Nureddin Aganin yukselisi. Mutesebbis ve Devlet: 18. yuzyilda Peksimetcibasi Nureddin Aganin yukselisi. Aydin, Yusuf Alperen xv,123p. Kitabevi 2016 1,118円 Peksimetçibaşı Nureddin Ağa, -1742 -- Bakeries -- Turkey -- History -- 18th century Müteşebbis ve devlet : 18. yüzyılda Peksimetçibaşı Nureddin Ağa'nın yükselişi / Yusuf Alperen Aydın Bebek’te 1720’lerde inşa edilen ilk yalılardan biri de Nureddin Ağa’ya aitti. Devlet görevlisi olan diğer komşularına nazaran meslek hayatının ilk yıllarında Nureddin Ağa belki de sıradan bir unlu mamuller üreticisiydi. Yani ekmek, börek, çörek vs. imal eden bir esnaftı. Fakat o da zamanla elde ettiği zenginliği Bebek’teki yalısıyla sergileyen elit zümreden biri olmuştu. Ayrıca Bebek’te yaptırdığı çeşme ile hayır sahibi biri olarak anılmayı da ihmal etmemişti. Dönemin baş döndüren siyasî gelişmeleri ve belki kimi zamanda yalısındaki eğlenceleri içinde süregiden Nureddin Ağa’nın hayatı aslında bir Osmanlı esnafının başarı hikâyesi olarak okunmayı hak etmektedir.
Asim Efendi Tarihi: osmanli tarihi 1218-1224/1804-1809. (inceleme - metin). Asim Efendi Tarihi: osmanli tarihi 1218-1224/1804-1809. (inceleme - metin). Ahmed Asim Efendi, Mutercim 2 vols. Tüurkiye Yazma Eserler Kurumu 2015 6,761円 Turkey -- History -- Selim III, 1789-1807 -- Mahmud II, 1808-1839 -- Sources Âsım Efendi tarihi : (Osmanlı tarihi 1218-1224/1804-1809) / Mütercim Ahmed Âsım Efendi hazırlayan Ziya Yılmazer = Tārīkh-ı ʻĀsım / Mutarcım Ahmad ʻĀsım Efendī Text in romanized Ottoman Turkish; critical material in modern Turkish
XVII. Yuzyil Sonu Sikayet Defterlerine Gore Osmanli Devlet-Toplum Iliskisinde Sikayet Mekanizmasi ve Isleyis Bicimi. XVII. Yuzyil Sonu Sikayet Defterlerine Gore Osmanli Devlet-Toplum Iliskisinde Sikayet Mekanizmasi ve Isleyis Bicimi. Tuğluca, Murat xx,301p. TTK 2016 2,425円 Law -- Turkey -- History -- 17th century -- Ottoman Empire XVII. yüzyıl sonu şikayet defterlerine göre Osmanlı devlet-toplum ilişkisinde şikayet mekanizması ve işleyiş biçimi/ Murat Tuğluca Onyedinci yüzyıl sonu şikayet defterlerine göre Osmanlı devlet-toplum ilişkisinde şikayet mekanizması ve işleyiş biçimi 17. yüzyıl sonu şikayet defterlerine göre Osmanlı devlet-toplum ilişkisinde şikayet mekanizması ve işleyiş biçimi Osmanlı devlet-toplum ilişkisinde şikayet mekanizması ve işleyiş biçimi
Index to Sharaf-nama: Indeksa Serefnameye. Index to Sharaf-nama: Indeksa Serefnameye. Dehqan, Mustafa 127p Nubihar 2014 1,193円 Bidlīsī, Sharaf Khān, 1543- -- Sharafnāmah -- index Index to Sharaf-nāma = Îndeksa Şerefnameyê/ Mustafa Dehqan based on [Scheref-Nameh ou Hiostoire des Kourdes] St. Petersbourg, 1860

2020年 08月 15日 7784418 リクエスト (2015年 06月 19日 より)

Copyright © 2005 Nagara Books

Powered by osCommerce (Koshoten.net2)

ナガラ図書(株)113-0033 東京都文京区本郷5-24-6 本郷大原ビル4階   (TEL) 03-3812-6679(FAX) 03-3812-6918  

NAGARA BOOKS LTD.  Hongo-Ohara Bldg. 4F, 5-24-6 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 JAPAN