【ここから本文】

トルコ研究

トルコ研究
Turkish Studies (incl. Balkan)
絞込み:
  書名 著者名 頁数 出版元 刊行年 価格 解説
Kurdistan'da Sivil Toplum. Kurdistan'da Sivil Toplum. Diken, Seyhmus & Nurcan Baysal 912p photos. İletişim 2015 3,613円 Kurds -- Turkey -- Social life and customs -- political activity Kürdistan'da sivil toplum/ Şeyhmus Diken, Nurcan Baysal Kürt coğrafyasında, kültür sanattan toplumsal dayanışmaya, insan hakları mücadelesine, ekolojistlere, kadın hareketine, dinî yapılara, araştırma kuruluşlarına uzanan büyük bir canlılık var. Şeyhmus Diken ve Nurcan Baysal’ın söyleşileri, sivil toplum alanındaki bu hareketliliğin rengârenk bir panoramasını seriyor önümüze. Türkiye Kürdistanı’nın iç âlemine geniş bir bakış… Kürt toplumunun geçirmekte olduğu büyük değişimi anlamak ve toplumsal-kültürel çoğulluğu görmek için mükemmel bir rehber.
Ulus, Din, Sinif: turkiye'de kurt mutabakatinin insaasi. Ulus, Din, Sinif: turkiye'de kurt mutabakatinin insaasi. Cicek, Cuma 390p İletişim 2015 2,168円 Kurds -- Turkey -- Politics and government Ulus, din, sınıf : Türkiye'de Kürt mutabakatının sonu/ Cuma Çiçek Tarihle, politik ve toplumsal mücadelelerle, uluslararası dinamiklerle, küresel gelişmelerle ve tüm Kürdistan coğrafyasıyla haşır neşir olan bu kapsamlı çalışma, konuyla ilgili bir temel referans değeri kazanacak. Bilgimizi zenginleştirmekle kalmıyor, zaten bildiklerimizebaşka bir gözle bakarak onları daha iyi bilmemizi sağlıyor.
Osmanli Devleti'nde Nehirler ve Goller. Osmanli Devleti'nde Nehirler ve Goller. Batmaz, Sakir & Ozen Tok (haz.) 2 vols. ills. maps, photos. (Not Yayınları, Kayseri) 2015 40,591円 Lakes -- Rivers -- Turkey -- History -- Congresses Osmanlı devleti'nde nehirler ve göller hazırlayanlar, Prof. Dr. Şakir Batmaz, Doç. Dr. Özen Tok [RIVERS AND LAKES IN OTTOMAN EMPIRE INTERNATIONAL SYMPOSIUM (TRADE-TRANSPORT-MILITARY-LAW-AGRICULTURE)] In Turkish; two selections in English
Tarih Boyunca Kurtlerde Diplomasi: inceleme - arastirma. Tarih Boyunca Kurtlerde Diplomasi: inceleme - arastirma. Bulut, Faik 2 vols. Evrensel Basım 2015 5,346円 Kurds -- Turkey -- Middle East -- Politics and government Tarih boyunca Kürtlerde diplomasi : inceleme - araştırma Faik Bulut
The Poetics of "the Book of Dede Korkut". The Poetics of "the Book of Dede Korkut". Nerimano.glu, Kamil Veli 345p. Ataturk Culture Center 1999 2,539円 Kitabi Dădă Gorgud -- Epic literature, Oghuz -- History and criticism The poetics of "The Book of Dede Korkut"/ Kamil Veli Nerimanoğlu
History from Below: a tribute in memory of Donald Quataert. History from Below: a tribute in memory of Donald Quataert. Karahasanoğlu, Selim & Deniz Cenk Demir (ed.) xii,716p ills. photos. İstanbul Bilgi University Press 2016 7,286円 Consumption (Economics) -- Industries -- Turkey -- History Donald Quataert was, in narrow terms, an Ottoman labour historian and in wider terms, an economic historian of the late Ottoman Empire. The articles in this book are distributed across topics that Quataert worked on throughout his academic life.
Arsiv Belgeleri Isiginda Dahiliye Nezareti Tarihi. Arsiv Belgeleri Isiginda Dahiliye Nezareti Tarihi. Akgündüz, Ahmed 784p ills. photos. facs. Türk İdari Araştırmalar Vakfı 2015 10,048円 Turkey -- İçişleri Bakanlığı -- Dâhiliye Vekâleti -- Dâhiliye Nezaret.i -- History -- Sources Arşiv belgeleri ışığında Dâhiliye Nezâreti tarihi/ Ahmed Akgündüz Türkiye’de İçişleri Bakanlığının tarihinin başlangıcı olarak 1836 yılı esas alınamaz. Farklı isimler altında da olsa tüm Müslüman Türk devletlerinde ve özellikle de Osmanlı Devletinde “içişlerinin” temelleri çok eskilere uzanmaktadır. İşte bu eser, tarih boyunca ve özellikle Osmanlı Devletindeki içişlerine dair kurum ve kuruluşları, temel kaynaklar ve arşiv belgeleri ışığında incelemek amacını taşımaktadır. Bu bağlamda, hâciplik ve şıhne teşkilatlarına dikkat çekilmekte, kethudâlık kavramı üzerinden Sadaret Kethudâlığı kurumu ele alınmakta ve 1836 yılında kurulan Nezâretin 1922 yılına kadar gelişimi incelenmektedir. Ayrıca eserde, içişlerine dair kurum ve kuruluşlar ile bunların işleyişine ilişkin mevzuat metinlerine de yer verilmektedir.
Mutesebbis ve Devlet: 18. yuzyilda Peksimetcibasi Nureddin Aganin yukselisi. Mutesebbis ve Devlet: 18. yuzyilda Peksimetcibasi Nureddin Aganin yukselisi. Aydin, Yusuf Alperen xv,123p. Kitabevi 2016 1,118円 Peksimetçibaşı Nureddin Ağa, -1742 -- Bakeries -- Turkey -- History -- 18th century Müteşebbis ve devlet : 18. yüzyılda Peksimetçibaşı Nureddin Ağa'nın yükselişi / Yusuf Alperen Aydın Bebek’te 1720’lerde inşa edilen ilk yalılardan biri de Nureddin Ağa’ya aitti. Devlet görevlisi olan diğer komşularına nazaran meslek hayatının ilk yıllarında Nureddin Ağa belki de sıradan bir unlu mamuller üreticisiydi. Yani ekmek, börek, çörek vs. imal eden bir esnaftı. Fakat o da zamanla elde ettiği zenginliği Bebek’teki yalısıyla sergileyen elit zümreden biri olmuştu. Ayrıca Bebek’te yaptırdığı çeşme ile hayır sahibi biri olarak anılmayı da ihmal etmemişti. Dönemin baş döndüren siyasî gelişmeleri ve belki kimi zamanda yalısındaki eğlenceleri içinde süregiden Nureddin Ağa’nın hayatı aslında bir Osmanlı esnafının başarı hikâyesi olarak okunmayı hak etmektedir.
State Accounting in the Ottoman Empire: Anatolian accounting recording culture. State Accounting in the Ottoman Empire: Anatolian accounting recording culture. Güvemli, Oktay, Cengiz Toraman & Batuhan Güvemli xix,625p facs. ills. MUSTAV 2015 11,583円 Accounting -- Public Finance -- Ottoman Empire -- History Contents: 1. Development Process of Turkish Accounting Recording Culture 2. Financial Management and State Accounting in the Abbasid and Ilkhanate states 3. Financial Management and State Accounting in the Ottoman Empire during its Establishment (1299-1453)-Emergence of the Anatolian Accounting Recording Culture 4. Financial Management and State Accounting in the Ottoman Empire in the Growth Period (1453-1579)-Development Period of anatolian Accounting Record Culture 5. Financial Management and State Accounting during the Stagnation and Decline Period of the Ottoman Empire (1579-1839)-Maturation of Anatolian Accounting Recording Culture 6. Major Change in the Accounting Thought of the Ottoman Empire with the Tanzimat (1839)-Westernisation Process in Turkish ccounting Record Culture
Kirsehir Emiri, Caca Oglu Nur el-Din'in, 1272 tarihli Arapca-Mogolca vakfiyesi. Kirsehir Emiri, Caca Oglu Nur el-Din'in, 1272 tarihli Arapca-Mogolca vakfiyesi. Temir, Ahmet vi,329p. TTK 1989 889円 Nur al-Din Jibra'il ibn Jaja, amir of Kirshehir, active 1272 -- Turkey -- History -- To 1453 -- Sources Kırşehir emiri Caca Oğlu Nur el-Din'in 1272 tarihli Arapça-Moğolca vakfiyesi/ Nur al-Din Jibra'il ibn Jaja, Ahmet Temir Text in Arabic, classical Mongolian, and romanized Mongolian, with introduction and translations in Turkish; summary in German
Qismat-Nama: Kismet-name (inceleme - metin). Qismat-Nama: Kismet-name (inceleme - metin). Muhiti Dede (ö. 1621'den önce) 435p. Türkiye Yazma Eserler Kurumu 2016 2,989円 Hurufis -- Doctrines -- Sufi Poetry -- Early works to 1800 Kısmet-nâme : (inceleme-metin) = قسمت نامه = Qismat-nāma /Muhîtî Dede ; inceleme-metin: Fatih Usluer
Osmanli Toplumunda Zindiklar ve Mulhidler: yahut dairenin disina cikanlar (15.-17. yuzyillar) Osmanli Toplumunda Zindiklar ve Mulhidler: yahut dairenin disina cikanlar (15.-17. yuzyillar) Ocak, Ahmet Yaşar 518p photos. Timaş 2016(1998) 3,784円 Muslim heretics -- Islam -- Insurgency -- Turkey -- History Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mühlidler Yahut Dairenin Dışına Çıkanlar (15.-17. Yüzyıllar)/ Ahmet Yaşar Ocak Osmanlının 15. yüzyıldan l7. yüzyılakadarki üç yüz yıllık siyasal ve toplumsal düzenine, bu düzenin arkasındaki resmi ideolojiye karşı, bazen kişisel bazen kitlesel çıkışlar görülmüştü. *Zındıklık ve mülnidlik, bugünün Türkçesiyle *sapkınlık vedinsizlik* hareketleri, yani *dairenin dışına çıkanlar* genellikle idamla cezalandırılmıştı. Şeyh Bedreddin, MollaLutfı, Nadajlı Sarı Abdurrahman, Lari Mehmed Efendi, Oğlan Şeyh İsmail-i Maşukiı, İbrahim-i Gülşenı gibi kişilerin resmi ideolojiye muhalefetinin sebebi neydi?Bu hareketlerin mahiyeti neydi? Toplumun hangi kesimlerinde yankı buluyordu? Ahmet Yaşar Ocak bu önemli eserinde işte bu soruların cevabını araştırıyor.
XVI. Yuzyilda Divan-i Humayun ve Defter Sistemi. XVI. Yuzyilda Divan-i Humayun ve Defter Sistemi. Aydin, Bilgin xi,243p facs. TTK 2017 1,405円 Turkey. Divan-i Hümayun -- Bureaucracy -- History -- 16th century XVI. Yüzyılda Divan-ı Hümayun ve Defter Sistemi/ Bilgin AYDIN XIV. yüzyılın başlarında Batı Anadolu’da siyasi ve idari bir teşekkül kurmaya muvaffak olan Osmanlılar, kendilerinden önce kurulan muhtelif medeniyetlerin mirasından faydalanarak, uzun yüzyıllar boyunca mevcudiyetini sürdürecek köklü bir yönetim geleneği oluşturdular. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki basit ve kabile geleneklerine dayalı hükümet mekanizmasının, büyük bir imparatorluğun yönetim müesseselerini ortaya çıkarması çeşitli yönlerden nicelenmesi gereken tarihi bir olgudur. Osmanlı devletinde Divaıı-ı Hümâyun, yasama (teşri), yargı (ka/a) vc yürütme görevlerini padişahın denetimi altında ve Divan-ı Hümâyun üyesi olan muhtelif görevlilerin sorumluluğunda yürüten en önemli icra organıydı.
Sirge Kazasi: dikey boyutta bir yerel tarih arastirmasi. Sirge Kazasi: dikey boyutta bir yerel tarih arastirmasi. Savaş, Saim xxiii,526p facs. TTK 2017 2,423円 Alanyurt (U,sak .Ili, Turkey) -- History -- Population Sirge Kazası, Dikey Boyutta Bir Yerel Tarih Araştırması/ Prof. Dr. Saim SAVAŞ Bu araştırmada esas olarak XVI.-XIX. yüzyıllar aralığında bölgenin genel durumu ortaya konularak, bu genel çerçevenin içerisinde bilhassa XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bölgede kurulan yeni yerleşim birimlerinin idari, sosyal ve ekonomik yapısı anlaşılmaya çalışılmıştır. Kullanılan arşiv malzemesi ve edinilen yerel bilgiler, bahsi geçen yeni iskânın, çoğunluğu Kuzey Suriye, Hatay, Adana, Mersin hattından ve bir kısmı Orta Anadolu içlerinden gelen Türkmen aşiretlerinin sürgünü ile gerçekleştiğini göstermektedir.
Sultan II. Bayezit'in Siyasi Hayati. Sultan II. Bayezit'in Siyasi Hayati. Tansel, Selahattin viii,369p facs. TTK 2017(1996) 1,879円 Turkey -- History -- Bayezid II, 1481-1512 Sultan II. Bâyezit'in siyasî hayatı Selâhattin Tansel; Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu (Turkey) Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2017(1966), IV/A-2.2.1. dizi ;, sayı 36
Risale-i Nur Kulliyatından Risale-i Nur Kulliyatından Said Nursî, Bediüzzaman 14 vols. Yeni Asya Neşriyat 2003-03 10,929円 Nursi, Said, 1873-1960 -- Islam -- Turkey Risâle-i Nur Külliyatından: Sözler, Mektubât, Lema'lar, Şuâlar, Mesnevî-i Nûriye, İşârâtü'l-İ'câz, Asâ-yi Mûsâ, Barla Lâhikası, Kastamonu lâhikası, Emirdağ Lâhikası, Sikke-i Tasdîk-i Gaybî, Tarihmce-ı Hayat, Îman va Küfür Muvâzeneleri, Muhâkemât.
Arsiv Belgelerinde Siyakat Yazisi Özellikleri ve Divan Rakamlari. Arsiv Belgelerinde Siyakat Yazisi Özellikleri ve Divan Rakamlari. Günday, Dündar ix,259p. facs. TTK 2013(1974) 1,188円 Siyāqat alphabet -- Writing of numerals -- Ottoman archives Reference Arsiv Belgelerinde Siyakat Yazisi Özellikleri ve Divan Rakamlari. 3 bsk. Dündar Günday Osmanlı Arşivlerinde çalışanların, kendilerine vesikaların çeşit ve değerlerini doğru olarak tanıtacak, bunları o devrin bürokrasisinde hangi kalemlere ait olduklarını gösterecek, nihayet genel olarak mali mevzuatlarla ilgili vesika ve defterlerde, kısmen de Bab-ı Asafi'de görülen siyakat yazısı ve şekillerini okumakta yardımcı olacak bir rehbere şiddetle ihtiyaç duydukları görülmektedir. Her ne kadar, siyakat yazısı veya eski yazı türleri ile alakalı birkaç kitap varsa da, bunların piyasada mevcutları da bulunmamaktadır. İşte takdim olunan bu eser Başbakanlık Arşivi'ndeki mütehassısların ve bir kısım üniveriste profesörlerinin de fikirlerinden istifade olunarak, yukarıda işaret olunan boşluğu gidermek maksadı ile tertiplenmiştir.
Ankara'nin Iki Numarali, Ser'iye Sicili: Ankara'nin Iki Numarali, Ser'iye Sicili: Ongan, Halit xvii,313p TTK 2014(1974) 1,983円 Court records -- Turkey -- Ankara -- History -- 16th century -- Sources Ankara'nın iki numaralı şerʼiye sicili : 1 Muharrem 997-8 Ramazan 998 (20 Kasım 1588-11 Temmuz 1590)/ [hazırlayan] Halit Ongan In romanized Ottoman Turkish with introductory material in modern Turkish
Sanliurfa Mezar Taslari. Sanliurfa Mezar Taslari. Karakas, Mahmut 199p photos. Surkav Yayinlari 1996 655円 Sepulchral monuments -- Tombs -- Turkey -- Şanlıurfa Şanlıurfa mezar taşları/ Mahmut Karakaş
Osmanli Devlet Teskilatinda Defterhane-i Amire Osmanli Devlet Teskilatinda Defterhane-i Amire Afyoncu, Erhan xxvii,190p facs. TTK 2014 687円 Defterhane -- Bureaucracy -- Land tenure -- Timar -- Turkey -- History Osmanlı Devlet Teşkilâtında Defterhâne-i Âmire : (XVI-XVIII. yüyıllar)/ Erhan Afyoncu

2024年 03月 01日 12353920 リクエスト (2015年 06月 19日 より)

Copyright © 2005 Nagara Books

Powered by osCommerce (Koshoten.net2)

ナガラ図書(株)113-0033 東京都文京区本郷5-24-6 本郷大原ビル4階   (TEL) 03-3812-6679(FAX) 03-3812-6918  

NAGARA BOOKS LTD.  Hongo-Ohara Bldg. 4F, 5-24-6 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 JAPAN