【ここから本文】

*イスラムの思想・文化

Islamic Thought & Culture
絞込み:
  書名 著者名 頁数 出版元 刊行年 価格 解説
Islamic Legends: Histories of the heroes, saints and prophets of Islam. I & II. Islamic Legends: Histories of the heroes, saints and prophets of Islam. I & II. Knappert, Jan 2 vols. Brill 1985 5,821円 Islamic legends -- Anthologies The author selected his representative material from Algeria, Egypt, Turkey, South Asia, and East Africa. He introduces a variet of persons and situations, some of the stories taken from books, others from oral narration. 古書
Al-Wujud wa al-Zaman fi al-Khitab al-Sufi 'inda Muhyi al-Din Ibn 'Arabi. Al-Wujud wa al-Zaman fi al-Khitab al-Sufi 'inda Muhyi al-Din Ibn 'Arabi. Masruhin, Muhd. Yunus 582p Manshurat al-Jamal 2015 5,139円 Sufism -- Ibn al-'Arabī (1165-1240) الوجود والزمان في الخطاب الصوفي عند محيي الدين ابن عربي محمد يونس مسروحين الإندونيسي al-Wujūd wa-al-zamān fī al-h̲iṭāb al-Ṣūfī ʻinda Muḥyī al-Dīn Ibn ʻArabī Muḥammad Yūnus Masrūḥīn (al-Indūnīsī)
Al-Tahsil.  ed. by Shahid Murtada Mutahhari Al-Tahsil. ed. by Shahid Murtada Mutahhari Bahmaniyar Ibn al-Marzban 896p. Tehran University 1393(75) 5,869円 Logic -- Metaphysics -- Early works to 1800 التحصيل تأليف بهمنيار المرزبان ؛ تصحيح و تعليق مرتضى مطهري al-Taḥsīl taʼlīf-i Bahmanyār al-Marzubān ; taṣḥīḥ va taʻlīq-i Murtaz̤á Muṭahharī Introd. in Persian; text in Arabic
Ibadism East of Mesopotamia: early Islamic Iran, Central Asia and India. Ibadism East of Mesopotamia: early Islamic Iran, Central Asia and India. Al-Salimi, Abdurahman 220p. Orient-Institut Beirut 2016 4,735円 Ibadites -- Islam -- History -- Early works to 1800 [Ibāḍīyat šarq Bilād Mā Baina 'n-Nahrain wa-Īrān wa-Āsīyā al-Wusṭā wa-'l-Hind fi 'l-ʻaṣr al-islāmī al-auwal] "Ibadism in Eastern Mesopotamia, Iran, Central Asia and India in the Early Islamic Period" presents the edition and translation of three Ibadi siyar (epistles) from the 4th and 5th centuries AH (11th and 12th centuries CE). Siyar are a literary form frequently found among Muslim groups during the early Islamic period. Best described as epistles or statements of faith and dialectics, they are a blend of history, literature and discourses on ethics from a theological and political angle. They constitute an important part of Oman’s Ibadi heritage. The three siyar were recently discovered and are now published for the first time. The first addresses the people of Khwarazm (Sirah ila ahl Khwarazm), the second those of Khurasan (Sirah ila ahl Khurasan), and the third those of Mansurah in Sind (Sirat al-Imam Rashid bn Sa‘id al-Yahmadi ila ahl al-Mansurah bi-l-Sind). These texts provide a full and accurate picture of the creedal, fiqhi (jurisprudential) and intellectual debates that were taking place in the Ibadi school during the time they were written. This new source material is used here to study the elusive history of the Ibadi communities in Eastern Mesopotamia, Khorasan, Central Asia and Sind during the period up to the 12th and 13th centuries [CE]. The epistles reflect the vibrant theological and intellectual debates of the day, and they provide information about contacts between local groups or, as in one case, between a local group and a ruling imam of Oman’s second imamate in the 5th century CE. They can be read as evidence of an Ibadi presence in these geographical areas that no longer exists today.
Ghayat al-Maram fi 'Ilm al-Kalam. Ghayat al-Maram fi 'Ilm al-Kalam. Sayf al-Din al-Amidi (m. 631 h.) 334p. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 2004 2,125円 Islam -- Doctrines -- Early works to 1800 غاية المرام في علم الكلام تأليف الامام العلامة ابي الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي المعروف بسيف الدين الامدي ؛ تحقيق احمد فريد المزيدي Ghāyat al-marām fī ʻilm al-kalām taʼlīf al-imām al-ʻallāmah Abī al-Ḥasan ʻAlī ibn Muḥammad ibn Sālim al-Taghlabī al-maʻrūf bi-Sayf al-Dīn al-Āmidī ; taḥqīq Aḥmad Farīd al-Mazīdī
Tadhkirat Dawud al-Antaki, al-musamma Tadhkirat al-ula al-albab wa al-jami' lil-'ajab al-'ujab, wa yalai-ha Dhayl al-Tadhkirah. Tadhkirat Dawud al-Antaki, al-musamma Tadhkirat al-ula al-albab wa al-jami' lil-'ajab al-'ujab, wa yalai-ha Dhayl al-Tadhkirah. Ibn 'Umar al-Antaki, Dawud (m. 1008 h.) 3 pts. in 1 Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 2016 4,250円 Arabic medicine -- Handbook, manual, etc. -- Herbs -- Early works to 1800 تـذكـرة داود الأنـطـاكـي الـمـسـمّـى تـذكـرة أولـي الألـبـاب و الـجـامـع لـلـعـجـب الـعـجـاب، و يـلـيـهـا ذيـل الـتـذكـرة لأحـد تـلامـذة الـمـؤلـف تأليف داود بن عمر الأنطاكي ؛ ويليها ذيل التذكرة لأحد تلاميذة المؤلف ؛ حققه أحمد شمس الدين Tadhkirat Dāwūd al-musammá Tadhkirat ūlá al-albāb wa-al-jāmiʻ lil-ʻajab al-ʻujāb taʼlīf Dāwūd ibn ʻUmar al-Anṭākī [Study of the manual of drugs]
La Construction de la Medecine Arabe Medievale: Nash'at al-tibb al-'arabi fi al-qurun al-wusta. La Construction de la Medecine Arabe Medievale: Nash'at al-tibb al-'arabi fi al-qurun al-wusta. Koetschet, P. & P.E. Pormann (dir.) 182p. IFPO 2016 4,655円 Arabic medicine La construction de la médecine arabe médiévale/ Nash'at al-ṭibb al-'arabī fī al-qurûn al-wusṭā sous la direction de P Koetschet; P Porman
Mantiq wa Mabahith Alfaz: majmuyah-i mutun va maqalat-i tahqiq: Mantiq wa Mabahith Alfaz: majmuyah-i mutun va maqalat-i tahqiq: Izutsu, Toshihiko, Mahdi Muhaqqiq (ed.) 105p+499p(ar. or pr.) Anjoman-e Athar va Mofakher-e Farhangi 2007(1992) 4,149円 Logic -- Islamic philosophy -- Islamic Empire -- History ‏منطق ومباحث الفاظ :‏ ‏مجموعۀ متون ومقالات تهقيقى Manṭiq wa-mabāḥith alfāẓ : majmūʻah-i mutūn va maqālāt-i taḥqīqī/ Collected Texts and Papers on Logic and Language ed. by M. Mohaghegh & T. Izutsu Arabic, English, French and Persian. Originally published: Tihrān : Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt-i Islāmī-i Dānishgāh-i Makʹgīl : Dānishgāh-i Tihrān, 1974 (Silsilah-ʼi Danish-i Īrānī ; 8) Basic Problems of "Abstract Quiddity"/ T. Izutsu La logique d'Aristotle chez les Motakallemin/ I. Madkour Un Commentaire inconnu sur "l'Organon" d'Aristote/ A. Badawi Relative linguistique et philosophie/ M. Paradis ...... & collected texts
Al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfaz al-Qur'an al-Karim. Al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfaz al-Qur'an al-Karim. 'Abd al-Baqi, Muhd. Fu'ad 1062p. Dar al-Ma'rifah 2015 repr. 4,937円 Qurʼan -- Concordances, Arabic المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي al-Muʻjam al-mufahras li-alfāẓ al-Qurʼān al-karīm Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī
The Minor Qur'an Commentary of Abu 'Abd ar-Rahman Muhammad b. al-Husayn as-Sulami. The Minor Qur'an Commentary of Abu 'Abd ar-Rahman Muhammad b. al-Husayn as-Sulami. Al-Sulami, Abu 'Abd al-Rahman Muhd. b. al-Husayn (d. 412/1021) 23p+255p(ar) Dar al-Mashriq 1995 3,289円 Ziyādāt ḥaqāʼiq al-tafsīr: minor Qurʼān commentary of Abū ʻAbd al-Raḥmān Muḥammad b. al-Ḥusayn as-Sulamī Abū ʻAbd al-Raḥmān Muḥammad b. al-Ḥusayn al- Sulamī ; ḥaqqaqahā wa-qaddama lahā Ǧirhārd Būrīnġ = The minor Qurʼān commentary of Abū ʻAbd al-Raḥmān Muḥammad b. al-Ḥusayn as-Sulamī / edited with an introduction by Gerhard Böwering. Ziyādāt ḥaqāʼiq al-tafsīr, a rare and early Sufi Qur'an commentary. The work represents Sulam^i's minor Qur'^an commentary, which was conceived by the author as a follow-up volume to his major Qur'ān commentary, Haqā'iq al-Tafsīr.
Rasa'il 'Ulama' al-Islam fi qital man istabaha Makkah wa qatala al-anam, mutadamminah li-ahkam al-Kawarij wa al-bughah wa qutta' al-turuq.... Rasa'il 'Ulama' al-Islam fi qital man istabaha Makkah wa qatala al-anam, mutadamminah li-ahkam al-Kawarij wa al-bughah wa qutta' al-turuq.... Al-Bahwati, Mansur ibn Yunus ibn Idris (m. 1051 h.) 320p. Dar al-Basha'ir al-Islamiyah 2015 2,631円 Islamic law -- Offenses against religion --Hanbalites -- Early works to 1800 رسـائـل عـلـمـاء الإسـلام فـي قـتـال مـن اسـتـبـاح مـكـة و قـتـل الأنـام، مـتـضـمّـنـة لأحـكـام الـخـوارج و الـبـغـاة و قـطّـاع الـطـرق منصور بن يونس البهوتي تحقيق: هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير Rasāʼil ʻulamāʼ al-Islām fī qitāl man istabāḥa Makkah wa-qatala al-anām : mutaḍamminah li-aḥkām al-Khawārij wa-al-bughāh wa-quṭṭāʻ al-ṭuruq dirāsat wa-taḥqīq Abī Hāshim Ibrāhīm ibn Manṣūr al-Hāshimī al-Amīr
Al-Shajarah al-Nu'maniyah, bi-sharh Sadr al-Din al-Qunawi. Al-Shajarah al-Nu'maniyah, bi-sharh Sadr al-Din al-Qunawi. Ibn al-'Arabi, Muhyi al-Din (m. 638 h.) 222p. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 2004 1,497円 Ibn al-ʻArabī, 1165-1240 -- Shajarah al-nuʻmānīyah -- Sufism -- Divination -- Early works to 1800 الشجرة النعمانية بشرح صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي. ويليها شق الجيب بعلم الغيب. ويليه المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات. ويليه كتاب العظمة. ويليه تاج الرسائل ومنهاج الوسائل. ويليه منزل المنازل الفهوانية تأليف محيي الدين محمد بن علي بن محمد ابن عربي الحاتمي ; ضبطها وصححها وعلق عليها الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي الحسيني الشاذلي الدرقاوي. الكيالي, عاصم إبراهيم Sharḥ al-Shajarah al-Nuʻmānīyah Ibn 'Arabi, Ṣadr al-Dīn Muḥammad ibn Isḥāq al-Qūnawī
Shi'i Trends and Dynamics in Modern Times (XVIIIth-XXth centuries), Shi'i Trends and Dynamics in Modern Times (XVIIIth-XXth centuries), Hermann, Denis & Sabrina Mervin (ed.) 180p. Orient-Institut Beirut 2010 7,619円 Shi'ism -- Doctrines This volume comprises a collection of papers from various contributors ranging from historians to religious scholars and is separated into three parts. Part one focuses on philosophy and mysticism, the second on Shi’i jurisprudence and part three on doctrinal debates and political theories.
Nusus Mutawahhishah: al-takfir min urthudhuksiyat al-salajiqah ila salafiyat Ibn Taymiyah. Nusus Mutawahhishah: al-takfir min urthudhuksiyat al-salajiqah ila salafiyat Ibn Taymiyah. Al-Dayri, Ali Ahmad ii(eng), 217p. Markaz Awal lil-Dirasat wa al-Tawthiq 2015 2,884円 Ghazzālī -- Ibn Tūmart -- Ibn Taymīyah -- Apostasy -- Kufr نصوص متوحشة : التكفير من أرثوذكسية السلاجقة إلى سلفية ابن تيمية علي أحمد الديري Nuṣūṣ mutawaḥḥishah : al-takfīr min urthūdhuksīyat al-Salājiqah ilá salafīyat Ibn Taymīyah ʻAlī Aḥmad al-Dayrī [Texts of monstrosity: takfīr from the Seljuks' orthodoxism to Ibn Taymiyya's salafism] "In this book, I attempt to take a historical approach in reading the texts legitimizing Takf^ir in three political environments: The Seljuk authority (5th hijri century) through the texts of al-Ghazali, the Al-Muwahhidun authority (6th hijri century) through the texts of Ibn Tumart, the Mamluk authority (8th hijri century) through the texts of Ibn Taymiyyah."
Editing Islamic Manuscripts on Social Sciences and Humanities. (English edition) Editing Islamic Manuscripts on Social Sciences and Humanities. (English edition) Al-Furqan Islamic Heritage Foundation 444p Al-Furqan Islamic Heritage Foundation 2017 7,939円 Manuscripts, Arabic -- Editing -- Congresses The lectures in this book include in-depth discussions revolving around defining the concept of editing manuscripts, and specifying the relevant approaches in the discipline of humanities, as well as the technologies available for resurrecting and restoring lost texts. Some studies discussed the importance of codicology and its fine practical applications that are a critical aid to the editor, while providing a model for the codicological treatment of Arabic and Syriac philosophical manuscripts. The reader will find revelations regarding new facts in this area, such as the finding that there is no disparity between Ibn Khaldūn’s reasoning in the Muqadimmah, and his reasoning in al-ʿIbbar, based on different interpretations of possible meanings of the text. The majority of studies were concerned with reviewing the editing practice in many areas of the Islamic heritage, such as theology and Sufism. Some gave reasons for revising editions of previously published manuscripts in geography and Sufism, such as Muʿjam mā istaʿjam, and al-Futūḥāt al-Makkiyyah, etc., while other studies presented surveys of the practice of critical editing of manuscripts around the world, such as in Bosnia-Herzegovina.
Shi'i Islam: an introduction. Shi'i Islam: an introduction. Haider, Najam xvi,276p maps Cambridge U.P.(India) 2016(14) 1,960円 Islam -- Shīʻah -- History This book examines the development of Shi'i Islam through the lenses of belief, narrative, and memory. In an accessible yet nuanced manner, it conceives of Shi'ism as a historical project undertaken by a segment of the early Muslim community that felt dispossessed.
Al-Haqiqah wa al-Majaz fi rihlat ila sl-Sham wa Misr wa al-Hijaz Al-Haqiqah wa al-Majaz fi rihlat ila sl-Sham wa Misr wa al-Hijaz Al-Nabulsi, 'Abd al-Ghani ibn Isma'il (m. 1143 h.) 623p Al-Hay'ah al-Misriyah al-'Ammah lil-Kitab 1986 2,732円 Nābulusī, ʻAbd al-Ghanī ibn Ismāʻīl, 1641-1731 -- Travel -- Middle East الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز تأليف عبد الغني النابلسي al-Ḥaqīqah wa-al-majāz fī riḥlat ilā bilād al-Shām wa-Miṣr wa-al-Ḥijāz ʻAbd-al-Ġanī an-Nābulusī. Taḥqīq Aḥmad ʻAbd al-Majīd Harīd
Takhyil: the imaginary in classical Arabic poetics. Takhyil: the imaginary in classical Arabic poetics. van, Gelder, Geert Jan & Marle Hammond (tr. & ed.) xv,286p. Gibb Memorial Trust 2008 7,273円 Arabic poetry -- Imagery (Psychology) -- History and criticism Takhyīl is a term from Arabic poetics denoting the evocation of images. It has a broad spectrum of connotations throughout classical philosophical poetics and rhetoric, and it is closely linked to the Greek concept of phantasia. This volume is comprised of annotated translations of key texts on this topic from major philosophers and literary theoreticians, including Alfarabi (al-Farabi), Avicenna (Ibn Sina), Averroes (Ibn Rushd), and 'Abd al-Qahir al-Jurjani. "The volume succeeds in broadening our knowledge of Arabic poetry by providing the reader with an overview of studies on the imaginary in classical Arabic criticism and by offering fascinating contributions from outside the fields of Oriental Studies."--Christina Ossipova Part 1. Texts: Al-Farabi, Ibn Sina, 'Abd al-Qahir al-Jurjani, Abu l-Barakat al-Baghdani, Ibn Rushd, Hazim al-Qartajanni, Al-Khatib al-Qazwini -- Part 2. Studies --
The Tarjuman al-Ashwaq: a collection of mystical odes. The Tarjuman al-Ashwaq: a collection of mystical odes. Ibn al-'Arabi, Muhyiddin vii,155p Kalpaz Publications 2017(1911) 1,416円 Sufi poetry, Arabic -- Ibn al-ʻArabī The Tarjumán Al-Ashwáq. A collection of mystical odes by Muhyi'ddín ibn Al-'Arabí. Edited from three manuscripts, with a literal version of the text and an abridged translation of the author's commentary thereon, by Reynold A. Nicholson. Preface, The Tarjuman al-Ashwa (Introduction) The Arabic Text Translation and Commentary Index
Nasir al-Din Tusi: philosophe et savant du XIIIe siecle: Nasir al-Din Tusi: philosophe et savant du XIIIe siecle: Purjavadi, N. & Zh, Vesel (ed.) 227p+118p(pe)古書 Nashr-e Daneshgah 2000 2,750円 Ṭūsī, Naṣīr al-Dīn, 1201-1274 -- Congresses دانشمند طوس : مجموعۀ مقالات گردهمايى علم و فلسفه در آثار خواجه نصير الدين طوسى، 19-16 اسفند 1375 Dānishmand-i Ṭūs : majmūʻah-ʼi maqālāt-i Girdihamāyī-i ʻIlm va Falsafah dar Ās̲ār-i Khvājah Naṣīr al-Dīn Ṭūsī, 16-19 Isfand 1375/ Naṣīr al-Dīn Ṭūsī, philosophe et savant du XIIIe siècle études réunies et présentées par N. Pourjavady et Z. Vesel 118p written in Persian, 227p written in English & French contributors: W. Madelung, H. Landolt, C. Jambet, F. Daftary, G. Saliba, E. Kheirandish....

2021年 06月 21日 9547143 リクエスト (2015年 06月 19日 より)

Copyright © 2005 Nagara Books

Powered by osCommerce (Koshoten.net2)

ナガラ図書(株)113-0033 東京都文京区本郷5-24-6 本郷大原ビル4階   (TEL) 03-3812-6679(FAX) 03-3812-6918  

NAGARA BOOKS LTD.  Hongo-Ohara Bldg. 4F, 5-24-6 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 JAPAN