言語

ショッピングカート

カートは空です...【ここから本文】

新着図書

Mufarrij al-Kurub fi Akhbar Bani Ayyub. ed. by Jamal al-Din al-Shayyal

Mufarrij al-Kurub fi Akhbar Bani Ayyub.
 • Jamal al-Din Muhammad ibn Salim ibn Wasil (m. 697 h.)
 • 5 vols. 古書
 • 1953-75
 • Ayyubids -- Egypt -- Syria -- History -- Early works to 1800 مفرج الكروب في أخبار بني أيوب جمال الدين محمد ابن سالم بن واصل Mufarrij al-kurūb fī akhbār Banī Ayyūb Muḥammad ibn Sālim Ibn Wāṣil [History of the Ayyubids] Juz' 1. Wa yantahā bi-maut Nūr-ad-Din Maḥmūd Ibn-Zankī fī sana 659 h. Juzʼ 2. ʻAṣr Ṣalāḥ al-Dīn (569-589H/1174-1193) -- Juzʼ 3. ʻAṣr Awlād Ṣalāḥ al-Dīn (590-615H) Juzʼ4. (615-628H), Yabdaʼ bi-baqīyat ḥawādith 615H ḥattá ḥawādith 628H, ḥaqqaqahu wa-waḍaʻa ḥawāshīhi ḥasanayn Muḥammad Rabīʻ, rājaʻahu wa-qaddama lahu Saʻīd ʻAbd al-Fattāḥ ʻĀshūr Juzʼ 5. (629-645H/1231-1248M) ḥaqqaqahu wa-waḍaʻa ḥawāshīh Ḥasanayn Muḥammad Rabīʻ, rājaʻahu wa-qaddama lahu Saʻīd ʻAbd al-Fattāḥ ʻAshūr

11,858円

カートに入れる

Al-Mi'yar al-Mu'rib wa al-Jami' al-Mughrib 'an fatawa ahl Ifriqiyah wa al-Andalus wa al-Maghrib. ed. by Muhd. Hajji

Al-Mi'yar al-Mu'rib wa al-Jami' al-Mughrib 'an fatawa ahl Ifriqiyah wa al-Andalus wa al-Maghrib.
 • Ahmad ibn Yahya al-Wansharisi (m. 914 h.)
 • Wizarat al-Awqaf wa al-Shu''un al-Islamiyah
 • 13 vols.
 • 1981-83
 • Malikites -- Fatawas -- Islamic law -- Spain -- North Africa المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ; خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي حجي al-Miʻyār al-muʻrib wa-al-jāmiʻ al-mughrib ʻan fatāwī ahl Ifrīqīyah wa-al-Andalus wa-al-Maghrib taʼlīf Abī al-ʻAbbās Aḥmad ibn Yaḥyá al-Wansharīsī ; kharrajahu jamāʻah min al-fuqahāʼ bi-ishrāf Muḥammad Ḥajjī [Amara Sāḥib al-Jalālah al-Malik al-Ḥasan al-Thānī bi-ṭabʻ hādhā al-kitāb bi-munāsabat maṭlaʻ al-qarn al-khāmis ʻashar al-Hijrī] وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، al-Ribāṭ : Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah lil-Mamlakah al-Maghribīyah, 1981-1983

24,200円

カートに入れる

Meyhane Kitabi.

Meyhane Kitabi.
 • Gürsoy Naskali, Emine (ed.)
 • Kitabevi
 • 568p
 • 2019
 • Bars (Drinking establishments) -- Drinking of alcoholic beverages -- Turkey -- Istanbul -- History Meyhane kitabı/ editör, Emine Gürsoy Naskali

4,306円

カートに入れる

Külliyat-i Nevayi (inceleme - tipkibasim). haz. Günay Kut (Türkiye Yazma Eserler Baskanligi Yayinlari: 170)

Külliyat-i Nevayi (inceleme - tipkibasim).
 • Ali Sir Nevayi (ö. 906/1501)
 • Türkiye Yazma Eserler Baskanligi
 • 68p+802 facs.
 • 2020
 • Turkish literature -- Chagatay literature -- Facsimile edition (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Nr. 808) Ali Şir Nevâyî: Külliyât-ı Nevâyî (inceleme - tıpkıbasım). haz. Günay Kut Tıpkıbasımı Yapılan Külliyât-ı Nevâyî Nüshası Başkanlığımız tarafından gerçek boyutta tıpkıbasımı yapılan Külliyât-ı Nevâyî, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Nr. 808’de kayıtlıdır. 802 yapraktan oluşan bu Külliyât 315x230 mm, yazı boyutu ise 167 mm olup her sayfasında 27 satır bulunmaktadır. Güzel bir ta‘lik hattıyla yazılmıştır. Külliyât’ta 2 minyatür, 24 tezhipli başlık (serlevha), 30 tezhipli zahriye vardır. Yazmanın vikaye yaprağında I. Mahmud’un vakıf mührü bulunmaktadır. Nüsha; mıklepli, dışı kabartma yaldızlı, nefis bir kahverengi cilt içindedir. 1495 yılında yani Nevâyî’nin hayatta olduğu bir dönemde Derviş Muhammed Taki tarafından istinsahına başlanan nüsha, sonlara doğru yer alan eser başlıklarındaki ifadelere göre Nevâyî’nin vefatından yani 4 Ocak 1501 yılından sonra tamamlanmıştır. Külliyât’ın içinde Nevâyî’ye ait 26 eser bulunmaktadır. Tıpkıbasımı yapılan Külliyât hakkındaki 68 sayfalık inceleme yazısı ise Ali Şîr Nevâyî üzerinde önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Günay Kut tarafından hazırlanmıştır.

47,520円

カートに入れる

16. Yüzyilda Uluyörük Tesekkülleri (etrak-i büzürg). (TTK, IV/A-2-2.5. Dizi-sa. 16)

16. Yüzyilda Uluyörük Tesekkülleri (etrak-i büzürg).
 • Sahbaz, Davut
 • TTK
 • xxix,282p tables
 • 2020
 • 16th century -- Nomadic peoples -- History -- Ottoman empire 16. Yüzyılda ulu Yörük teşekkülleri : (Etrak-ı Büzürg)/ Davut Şahbaz. 1243 Kösedağ Savaşını müteakip Anadolu'ya gelen ve Sivas'tan Eskişehir'e uzanan bir coğrafyaya yayılan Ulu Yörük teşekküllerinin incelendiği bu çalışmada, Ulu Yörüklere mensup bölükler ile bunların idari, sosyal ve ekonomik durumları ele alınmıştır. Anadolu'yu uzun bir süre hâkimiyetleri altına alan ilhanhlann Ulu Yörüklerin idari ve sosyal teşkilatlanmasında da büyük rol oynadıkları görülmüştür. Diğer yandan Ulu Yörük adında ayrıca Türkler (Etrak) ifadesinin kullanılması, şecereler vasıtasıyla kendisini Oğuzlara bağlayan Cengiz Han'ın bozkırdaki meşruiyetini Türklerde aradığının bir işareti olabilir. Nitekim Moğol idaresi altında çok sayıda Türk kavminin yaşadığı kaynaklar tarafından ifade edilmektedir. Bu eserde, hem Oğuz hem de Moğol boylanna mensup bölüklerden müteşekkil olan Ulu Yörüklerin Anadolu'nun hangi yörelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilerek, yerleştikleri kışlaklar ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 16. yüzyıl arşiv vesikalarına göre büyük bir nüfus kesafetine sahip olan Ulu Yörüklerin Sivas'tan başlamak üzere, Tokat, Bozok, Çorum, Amasya, Ankara, Kırşehir, Eskişehir ve Teke yörelerine yayıldıklan tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu eser adı geçen yörelerin iskan hikayelerine de büyük katkı sunacaktır.

1,306円

カートに入れる

Tarikh-i Behisti: Varidat-i Sübhani ve Fütuhat-i Osmani (I: 686-791/1288-1389, II: 791-907/1389-1502) haz. F. Kaytaz & M. Çakir (T.T.K., III-2. Dizi-Sa. 11 & 18)

Tarikh-i Behisti: Varidat-i Sübhani ve Fütuhat-i Osmani (I: 686-791/1288-1389, II: 791-907/1389-1502)
 • Behisti, Ahmed Çelebi
 • TTK
 • 2 vols.
 • 2016,20
 • Turkey -- History -- Bayezid I, 1389-1403 -- Murat II, 1421-1451 -- Historiography Târîh-i Behiştî : Vâridât-i Subhânî ve Fütûhât-ı Osmânî (I: 686-791/1288-1389, II: 791-907/ 1389-1502)/ hazırlayan Dr. Fatma Kaytaz & Müjgân Çakır Text in romanized Ottoman Turkish with explanatory matter in modern Turkish

4,207円

カートに入れる

Mitten Tasavvufa Alevi Ritüellerinin Sir Dili Kirklar.

Mitten Tasavvufa Alevi Ritüellerinin Sir Dili Kirklar.
 • Bülent Akın
 • Kitabevi
 • 250p
 • 2020
 • Sufism -- Bektash -- Ritual -- Turkey Mitten tasavvufa alevi ritüellerinin sır dili kırklar/ Bülent Akın Elinizdeki bu kitap, Kırklar kültünün Alevilikteki yerini ve önemini mit-tasavvuf ilişkisi çerçevesinde halk biliminin bütüncül bakış açısıyla detaylı olarak ele almayı amaçlamıştır. Aleviliğin yazılı ve sözlü kaynakları çerçevesinde, Kırklar kültünün ritüel merkezli analizleri; performans teori, mit-ritüel ilişkisi merkezli yaklaşımlar ve tasavvufî çözümlemeler aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve bu analizler vesilesiyle Alevi ritüellerinin ve bu ritüellere ait metinlerin giderek unutulmaya yüz tutan anlam dünyalarının kapıları yeniden aralanmaya çalışılmıştır

1,306円

カートに入れる

Osmanli/Türk Musikisinin Kisa Tarihi.

Osmanli/Türk Musikisinin Kisa Tarihi.
 • Behar, Cem
 • Yapı Kredi Yayınları
 • 202p
 • 2015
 • Music -- Turkey -- History and criticism. Osmanlı / Türk musıkisinin kısa tarihi/ Cem Behar

1,178円

カートに入れる

Orada bir Musiki Var Yzajta....: XVI. yüzyil Istanbul'nda Osmanli/Türk musiki geleneginin olusumu.

Orada bir Musiki Var Yzajta....: XVI. yüzyil Istanbul'nda Osmanli/Türk musiki geleneginin olusumu.
 • Behar, Cem
 • Yapı Kredi Yayınları
 • 263p ills.
 • 2020
 • Music -- History and criticism -- Manuscripts -- Turkey Orada bir musıki var uzakta ... : XVI. yüzyıl istanbulu'nda osmanlı/türk musıki geleneğinin oluşumu/ Cem Behar

2,356円

カートに入れる

Kitab al-Idrak li-Lisan al-Atrak. haz. Ahmet Caferoglu

Kitab al-Idrak li-Lisan al-Atrak.
 • Abu Hayyan
 • Evkaf Matbaasi
 • 186p+158p(ar) 古書
 • 1931
 • Kipchak language -- Turkish language -- Grammar, Comparative Kitâb al-idrâk li-lisân al-Atrâk/ Abū Ḥayyān Muḥammad ibn Yūsuf; Ahmet Caferoǧlu Turco-Kipchak comparative grammar in Arabic; transliteration, translation and commentary in modern Turkish

3,520円

カートに入れる

Persian Literature and Modernity: production and reception. (Iranian Studies)

Persian Literature and Modernity: production and reception.
 • Yazdi, Hamid R. & Arshavez Mozafari (ed.)
 • Routledge
 • viii,248p pap.
 • 2020(19)
 • Persian literature -- 1796- -- History and criticism "Persian Literature and Modernity" recasts the history of modern literature in Iran by elucidating the bonds between the classical tradition and modernity and exploring textual, generic and discursive formations through heterodoxical investigations. This is first done through the rehabilitation of concepts embedded in tradition, including the munāzirah (debate), Ahrīman (the demonic), tajarrud (radical aloneness) and nāriz̤āyatī (discontent). Following this are broader structural and processual treatments, including the emergence of the genre of the social novel, the international dimension of Persian and Persianate canon formation, and the development of salvage ethnography and anthropological discourse in Iran.

8,210円

カートに入れる

Hafiz and His Contemporaries: poetry, performance and patronage in fourteenth-century Iran. (British Institute of Persian Studies, 3)

Hafiz and His Contemporaries: poetry, performance and patronage in fourteenth-century Iran.
 • Brookshaw, Dominic Parviz
 • I.B. Tauris
 • xiii,372p pap.
 • 2020(19)
 • Ḥāfiẓ, active 14th century -- Persian poetry -- Criticism and interpretation Despite his towering presence in premodern Persian letters, Shams al-Din Muhammad Hafiz of Shiraz (d. 1390) remains an elusive and opaque character for many. In order to look behind the hyperbole that surrounds Hafiz's poetry and penetrate the quasi-hagiographical film that obscures the poet himself, this book attempts a contextualisation of Hafiz that is at once socio-political, historical, and literary. Here, Hafiz's ghazals (short, monorhyme, broadly amorous lyric poems) are read comparatively against similar texts composed by his less-studied rivals in the hyper competitive, imitative, and profoundly intertextual environment of fourteenth-century Shiraz. By bringing Hafiz's lyric poetry into productive, detailed dialogue with that of the counterhegemonic satirist, 'Ubayd Zakani (d. 1371), and the marginalised Jahan-Malik Khatun (d. after 1391; the most prolific female poet of premodern Iran), our received understanding of this most iconic of stages in the development of the Persian ghazal is disrupted, and new avenues for literary exploration open up.

6,430円

カートに入れる

The World of Persian Literary Humanism.

The World of Persian Literary Humanism.
 • Dabashi, Hamid
 • Harvard U.P.
 • x,372p
 • 2012
 • Persian literature -- History and criticism Humanism has mostly considered the question “What does it mean to be human?" from a Western perspective. Dabashi asks it anew from a non-European perspective, in a groundbreaking study of 1,400 years of Persian literary humanism. He presents the unfolding of this vast tradition as the creative and subversive subconscious of Islamic civilization.

5,758円

カートに入れる

Ruse and Wit: the humorous in Arabic, Persian, and Turkish narrative. (Ilex Foundation Series 8)

Ruse and Wit: the humorous in Arabic, Persian, and Turkish narrative.
 • Brookshaw, Dominic Parviz (ed.)
 • Harvard U.P.
 • 166p
 • 2012
 • Middle Eastern literature -- History and criticism -- Humor in literature The essays examine in detail a wide range of texts (from nonsensical prose, to ribald poetry, titillating anecdotes, edifying plays, and journalistic satire) that span the best part of a millennium of humorous and satirical writing in the Islamic world, from classical Arabic to medieval and modern Persian, and Ottoman Turkish (and by extension Modern Greek).

3,128円

カートに入れる

The Poems of Tufail ibn 'Auf al-Ghanawi and al-Tirimmah ibn Hakim at-Ta'yi, edited & translated by . Krenkow (E.J.W. Gibb Memorial, XXV)

The Poems of Tufail ibn 'Auf al-Ghanawi and al-Tirimmah ibn Hakim at-Ta'yi,
 • Tufayl ibn 'Awf al-Ghanawi
 • Luzac
 • xxxii,88p+266p(ar) 古書
 • 1927
 • Arabic poetry The poems of Ţufail ibn ʿAuf al-Ghanawī and aṭ-Ţirimmāh ibn Ḥakīm at-Tāʾyī. Arabic text edited and translated by F. Krenkow Shiʻr Ṭufayl ibn ʻAwf al-Ghanawī, riwayat Abī Ḥātim al-Sijistānī ʻan al-aṣmaʻī. Kitāb fīh jamīʻ dīwān al-Ṭirimmāḥ ibn Ḥakīm ibn Nafr al-Ṭāʼyī. Dīwāns of aṭ-Ṭufayl and aṭ-Ṭirimmāḥ

7,623円

カートに入れる

Introduction au Livre de la Poesie et des Poetes: Muqaddimatu Kitabi sh-Shi'ri wa sh-Shu'ara'. text ed. De Goeje, avec intro., traduction par Gaudefroy-Demombynes (Collection Arabe)

Introduction au Livre de la Poesie et des Poetes: Muqaddimatu Kitabi sh-Shi'ri wa sh-Shu'ara'.
 • Ibn Qotaiba
 • Les Belles Lettres
 • xli,108p 古書
 • 1947
 • Arabic poetry -- History and criticism Ibn Qotaïba Introduction au Livre de la poésie et des poètes, muqaddimatu kitabi š-ši'ri wa š-šu'ara' [par] Ibn Qotaïba. Texte arabe d'après l'édition De Goeje, avec introduction, traduction et commentaire par Gaudefroy-Demombynes

4,235円

カートに入れる

Tabaqat al-Shu'ara'. ed. by 'Abd al-Sattar Ahmad Farraj (Dhakha'ir al-'Arab, 20)

Tabaqat al-Shu'ara'.
 • Ibn al-Mu'tazz
 • Dar al-Ma'arif
 • 603p
 • 1981
 • Arabic poetry -- 750-1258 طبقات الشعراء لابن المعتز ؛ تحقيق عبد الستار أحمد فراج. فراج Ṭabaqāt al-shuʻarāʼ li-Ibn al-Muʻtazz; Taḥqīq ʻAbd al-Sattār Aḥmad Farrāj

1,743円

カートに入れる

Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages: a poetological approach.

Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages:
 • Durakovic, Esad
 • Türkiye Bilimler Akademisi
 • 269p
 • 2019
 • Arabic poetry -- Persian poetry -- Turkish poetry The argument is elaborated primarily building upon the principal historical-poetological terms in the classical period, namely, creativity and the beautiful; and dealing with the main literary forms in classical literature (the ghazal, a number of musammat forms, mathnawī, Sufi poetry).

2,197円

カートに入れる

Kalilah wa Dimnah. ed. by Taha Husayn & 'Abd al-Wahhab 'Azzam

Kalilah wa Dimnah.
 • 'Abd Allah ibn al-Muqaffa'
 • Dar al-Ma'arif
 • 309p ills. 古書
 • 1980(61)
 • Fables, Arabic كليلة ودمنة نقله من الفهلوية عبد الله بن المقفع Kalīlah wa-Dimnah naqalahu min al-fahlawīya ʻAbd Allāh Ibn al-Muqaffaʻ ; aqdama n-nasḫ wa-aṣaḥḥahā wa-rasamahā wa-ʻallaqa ʻalaihā Ṭāhā Ḥusain wa-ʻAbd al-Wahhāb ʻAzām ; as-suwar bi-rīšat Rūmān Strīkāluvskī Fables of Bidpai 51, 309 pages, 13 leaves of plates : color illustrations (facs.)

2,750円

カートに入れる

The Renaissance of Modern Hebrew and Modern Standard Arabic: parallels and differences in the revival of two Semitic languages. (Near Eastern Studies, v. 18)

The Renaissance of Modern Hebrew and Modern Standard Arabic:
 • Blau, Joshua
 • U. of California Press
 • vii,260p 古書
 • 1981
 • Hebrew language -- Revival, Arabic language -- Revival

1,960円

カートに入れる


2021年 06月 21日 9547261 リクエスト (2015年 06月 19日 より)

Copyright © 2005 Nagara Books

Powered by osCommerce (Koshoten.net2)

ナガラ図書(株)113-0033 東京都文京区本郷5-24-6 本郷大原ビル4階   (TEL) 03-3812-6679(FAX) 03-3812-6918  

NAGARA BOOKS LTD.  Hongo-Ohara Bldg. 4F, 5-24-6 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 JAPAN